Vesecká požádala prezidenta, aby vzhledem k věku odsouzené upustil od trestu.

„Nechci, aby se současná justice chovala podobně jako ta v padesátých letech a posílala takto staré lidi do vězení,“ řekla z žádosti Právu nejvyšší státní zástupkyně.

"I já cítím, že je trest několikaletého vězení pro člověka, který dosáhl téměř osmdesáti sedmi let svého věku, velmi sporný. Nemyslím si však, že je v tomto případě institut prezidentské milosti tím správným instrumentem, který by měl rozřešit rozpor mezi vinou na straně jedné a účelností a účinností trestu pro člověka tohoto věku a s takovým časovým odstupem na straně druhé," odůvodnil Klaus své rozhodnutí.

Sama Brožová-Polednová po vynesení rozsudku na dotaz Práva, zda je ochotná nastoupit trest, odpověděla: „Proč ne?“

Při odchodu z jednací síně zvolala: "Tak mě odsoudili, buďte šťastni. To bude mít pan Mejstřík radost. Alespoň se o mě rodinná pečovatelská služba nebude muset starat".

Celý text prezidentova rozhodutí

Prezident republiky žádosti Renáty Vesecké o udělení milosti pro paní Brožovou-Polednovou nevyhoví

Vidím – podobně jako nejvyšší státní zástupkyně – problematičnost trestu pro paní Ludmilu Brožovou-Polednovou. I já cítím, že je trest několikaletého vězení pro člověka, který dosáhl téměř osmdesáti sedmi let svého věku, velmi sporný. Nemyslím si však, že je v tomto případě institut prezidentské milosti tím správným instrumentem, který by měl rozřešit rozpor mezi vinou na straně jedné a účelností a účinností trestu pro člověka tohoto věku a s takovým časovým odstupem na straně druhé.

Náš nezávislý soud rozhodl a udělení milosti by tento závažný krok naší justice ve vztahu k naší tragické minulosti negovalo. Nesouhlasím s tím, že lidský rozměr může spravedlnosti dodávat jen prezident republiky svými milostmi. Soud má poměřovat všechny okolnosti. Předpokládám, že tak učinil. Pokud byly důvody – i humanitní – pro jiné posouzení případu, měl tak učinit právě soud.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl žádosti nejvyšší státní zástupkyně nevyhovět. Cítím však i velikou problematičnost celé této kauzy. Nesmí dojít k tomu, aby se celé generace naší země tímto příliš jednoduchým způsobem – odsouzením jedné staré ženy – zbavily spoluodpovědnosti za to, co se u nás v padesátých letech dělo.

Václav Klaus

Zdroj: www.hrad.cz

Polednová-Brožová má jít na šest let za mříže. Zdroj: TV Prima