Rozhodnutí se týkalo dovolání ženy, které byl v roce 1969 vyvlastněn majetek na základě rozhodnutí Městského národního výboru v Kolíně. "Pokud se žalobkyně domáhá ochrany vlastnického práva pomocí občanského zákoníku, není to v tomto konkrétním případě možné. Existuje totiž speciální předpis, který byl právě kvůli případům tohoto druhu vydán," upřesnil mluvčí Nejvyššího soudu Aleš Pavel.

Žádný precedent

Dnešní rozhodnutí naznačuje, jak budou posuzovány nejasné restituční kauzy Františka Oldřicha Kinského či Ernsta Harracha, kteří chtějí dostat zpět rodový majetek zabavený na základě Benešových dekretů po druhé světové válce.

Jak však mluvčí Pavel zdůraznil, nejde o stejné případy. "Nejvyšší soud nemá zatím s kauzou Kinského nic společného. Nebylo podáno ani jedno dovolání, které by se kauzy týkalo,"  řekl mluvčí a dodal, že zatím nejde mluvit ani o precedentu.

"Rozhodnutí bude závazné pro tu konkrétní kauzu, ale obecnou platnost získá teprve tehdy, pokud se dostane do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. A aby se rozhodnutí dostalo do této sbírky, musí se s názorem devítičlenného velkého senátu ztotožnit většina z pětadvaceti soudců celého občanskoprávního kolegia," vysvětlila ve včerejším rozhovoru s Právem předsedkyně Nejvyššího soudu Eva Brožová.

Žádají miliardové majetky

V restitučních kauzách Kinský a Harrach nejde o Benešovy dekrety, na jejichž základě byl Němcům a kolaborantům po válce zabavován majetek. Právní zástupci tvrdí, že v obou případech byly dekrety aplikovány tak nezpůsobile, že Kinského a Harrachův majetek vlastně po válce na republiku vůbec nepřešly, nebyly tedy zabaveny a oba je jen chtějí převzít.

Kinského advokát onemocněl

Jeden z Kinského sporů s Lesy České republiky, který se měl konat v pátek v Litoměřicích, bude zřejmě odročen kvůli nemoci advokáta Kinského Jaroslava Čapka.

"Z důvodů mé hospitalizace jsem požádal litoměřický soud o odročení," řekl ve středu odpoledne Čapek s tím, že zatím nemá tušení, kdy bude zdravotně v pořádku.