Organizace ocenila některé vlády kroky, především zřízení protikorupční linky 199 a také audity na ministerstvech, které se týkají právě korupce. Pomáhá i elektronizace veřejné správy.

Řešit by se ale měly ještě zákonné úpravy, například přijmout služební zákon, zavést ochranu těch, kteří korupci oznámí a také pravidla pro legitimní lobbing.

TI konkrétně upozornila na zvláštní případ korupce mezi lékaři a farmaceutickými firmami při doporučování léků a tradičně také na korupci mezi politiky a vysokými úředníky


Index CPI pro země EU v roce 2008

pořadí země CPI hodnocení
1.
Dánsko
9,3
1. Švédsko
9,3
5.
Finsko
9
7.
Nizozemí8,9
11.
Lucembursko8,3
12.
Rakousko
8,1
14.
Německo
7,9
16.Irsko
7,7
16 Velká Británie
7,7
18.
Belgie7,3
23.
Francie
6,9
26.
Slovinsko
6,7
27.
Estonsko
6,6
28.
Španělsko6,5
31. Kypr6,4
32.
Portugalsko
6,1
36.
Malta
5,8
45.
Česká republika
5,2
47.
Maďarsko
5,1
52.
Lotyšsko
5
52.
Slovensko5
55.
Itálie4,8
57.
Řecko
4,7
58.
Litva
4,6
58.
Polsko
4,6
62.
Chorvatsko
4,4
70.
Rumunsko
3,8
72. Bulharsko3,6
Zdroj: Transparency International

(0 znamená vysokou míru korupce a 10 označuje zemi téměř bez korupce)

V rámci unie je ČR i před Itálií a Řeckem

Česká republika se v rámci EU umístila před sousedními zeměmi jako Polsko, Slovensko či Maďarsko. Ze starých členských států jsou na tom hůře i Itálie a Řecko. V rámci unie tak ČR patří 18 místo z 27.

Oproti minulým letům si v rámci EU pohoršily země jako Velká Británie, Itálie, Francie či Portugalsko. Z evropských zemí mimo sedmadvacítku si o celý jeden bod pohoršilo Norsko.

„Vláda přijala velmi ambiciózní protikorupční strategii, ale od řady opatření postupně ustupuje. Má smysl dělat menší kroky, ale je třeba dotáhnout je do konce. Současné kauzy ukazují, že hlavní problém u nás stále leží v oblasti politické korupce, nekontrolovaného lobbingu, nedostatečně nezávislé justice a až příliš podmaněné státní správy," uvedl ve zprávě ředitel české pobočky David Ondračka.

Vyspělým státům uškodily skandály

Státy, kde míra korupce je mnohem nižší než v Česku, musely čelit několika velkým korupčním skandálům. Kromě domácí korupce v domácích politických sférách by státy podle TI měly více hlídat chování svých firem v zahraničí.

Na čele celosvětového žebříčku se se shodným indexem umístily Dánsko, Nový Zéland, Švédsko, následovány Singapurem a Finskem a Švýcarskem.