„Žena je podezřelá ze spáchání trestného činu nedovolené držení a výroba omamných a psychotropních látek a jedů,“ potvrdila informaci Právu jihlavská policejní mluvčí Jaroslava Slavíková. Jiné informace poskytnout odmítla, prý v zájmu vyšetřování. To probíhá již od konce července. Podezřelá pracovnice však dosud obviněna nebyla.

Veřejnost obeznámená s případem stojí vesměs na její straně, a to včetně týmu pracovníků dotčeného občanského sdružení. „Stojíme za ní. Z lidského hlediska udělala dobře, i když jednala v rozporu s nějakou právní normou tohoto státu. Bylo to totiž v zájmu pacientky, v nouzové situaci, kdy jiná pomoc nebyla dostupná. Navíc to bylo za přítomnosti a s vědomím rodiny nemocné. Dotyčná pracovnice má i nadále naší plnou důvěru,“ prohlásil předseda o. s. Hospicové hnutí Vysočina Vojtěch Zikmund.

Vyšetřovaná tak zůstala ve výkonu profese, jen se dočasně nebude věnovat přímé domácí péči o pacienty. Také manžel pacientky je prý s péči v Hospicovém hnutí spokojen, což bylo důvodem, že obnovil o ni žádost i na další období.

Podle zdrojů Práva věc odstartovala lékařská ordinace, kam asi šedesátiletá pacientka využívající hospicových služeb spadá. Odtud měla putovat stížnost na Krajský úřad kraje Vysočina. To potvrdila i vedoucí odboru zdravotnictví Věra Švarcová. „Stížnost k nám skutečně přišla a my jsme se v rámci svých pravomocí pustili do přešetření. Protože jsme zjistili, že lék velmi pravděpodobně podán byl, své šetření jsme zastavili a věc jsme předali policii. Podle mých informací totéž učinila i zmíněná lékařská ordinace,“ řekla Právu.

Mělo se jednat o opiát Sevredol. K tomu, kde ho vyšetřovaná vzala, se nikdo vyjadřovat nechce. Spekuluje se o tom, že zbyl po některém ze zemřelých pacientů.