Senátoři na návrhu kritizovali hlavně to, že sice legalizuje smrt pacientů "pod lékařským dozorem" ale nijak neřeší hrozbu zneužití.

Proti návrhu se postavili i ministr zdravotnictví Tomáš Julínek i ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. Podle ní návrh odporuje Ústavě i mezinárodním smlouvám, protože není v souladu se základním právem na život.

Zákon umožňoval, aby se pacient mohl rozhodnout pro smrt a zemřít za pomoci lékařů, ale i to, aby lidé mohli o eutanazii žádat předem a ta by pak byla případně provedena ve chvíli, kdy by byli ve stavu bezvědomí, z něhož by již nebylo možné se probrat.