Krok souvisí se sobotním přesunem digitálního signálu z žižkovského vysílače na strahovský, po kterém stovky pražských domácností měly problém digitální vysílání šířené ČRa znovu naladit. ČRa teď v Praze vysílají digitální signál ze tří míst - ze Žižkova, Strahova a Cukráku u Prahy.

Nově spuštěné digitální vysílání se nachází na původním 25. kanále. V horizontální polarizaci se nyní vysílá z Cukráku a Žižkova, vertikálně je signál šířen ze Strahova.

ČRa chystají na Žižkově na začátek října (pravděpodobně 4. října) v souvislosti s nástupem zemského digitálního TV vysílání výměnu anténního systému, a proto v sobotu dočasně provoz přesunuly na jiný vysílač. Součástí přesunu bylo i přeladění z horizontální polarizace na vertikální, která je podle ČRa pro městské prostředí vhodnější. Kvůli polarizaci pak lidé nemohli digitální signál naladit.