V České republice se globálního oteplování a s ním souvisejících klimatických změn obává 45 procent dotázaných. V ostatních členských zemích evropské sedmadvacítky považuje tuto hrozbu za největší problém v průměru 62 procent lidí.

Češi se oproti tomu nejvíce obávají mezinárodního terorismu, který za považuje za nejpalčivější problém 56 procent dotázaných. I tím se liší od obyvatel ostatních členských zemí Evropské unie, 68 procent z nich totiž považuje za největší hrozbu chudobu a nedostatek jídla a pitné vody. Terorismu se oproti tomu obává pouze 53 procent dotázaných.

Ekologie je pro EU jednou z priorit

Evropská unie chce hrát ve světě vůdčí roli v boji s klimatickými změnami. Loni se její předáci dohodli, že země EU sníží do roku 2020 emise skleníkových plynů, které jsou vesměs považovány za jednu z hlavních příčin globálního oteplování, alespoň o 20 procent proti roku 1990. Kromě toho si rovněž vytyčili za cíl, že unie do stejného roku zvýší v průměru za celou unii podíl obnovitelných zdrojů až na 20 procent.

Nakolik jsou rezervované postoje Čechů ke klimatickým změnám ovlivněny názory prezidenta Klause, výzkum neuvádí.