Svou jízdu si natočili na video, se kterým se pak pochlubili na webové stránce jedné pražské kavárny. Na video upozornil Novinky jeden ze čtenářů.

Za nebezpečnou jízdu, při které vozy ferrari kličkovaly v normálním provozu, nikomu nehrozí žádný trest. To, že se natočily nějaké osoby u aut, není dle policie dostatečný důkaz, že dané dny seděly za volanty právě ony. Na záběrech u aut pózuje a začátek videa komentuje přítel Zuzany Belohorcové, podnikatel Vlastimil Hájek.

Policie: řidiči se dopouštějí maximálně přestupku

Co na to policie? "Videozáznam ze dne 10.2.2008 není relevantním a upotřebitelným důkazním materiálem pro přestupkové řízení ve věci přestupku dle § 22 (přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu). Je sestříhán a není z něj patrné, kdo vozidlo či vozidla řídil, kde a v jakém čase. Taktéž není známa ani jedna z registračních značek," řekla mluvčí pražské policie Eva Miklíková.

"Jednáním na videozáznamu se řidiči dopouštějí maximálně již výše zmíněného přestupku v dopravě. Jako trestný čin jej nelze kvalifikovat, neboť nenaplňuje jeho materiální ani formální stránku. Prokazování takového jednání je v daném případě velmi komplikované a především neúčelné, neboť předvolaná osoba má dle zákona stále právo odvolat se na osobu blízkou," dodala pro Novinky po konzultaci s vedoucím dopravního inspektorátu Miklíková.