„(Městští strážníci by) měřili výhradně na místech určených Policií ČR, tedy výhradně na místech, kde důvodem měření je bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ řekl Salivar. Předpokládá, že už by neměla nastat situace, kdy je radar postaven u cedulí na začátku či konci obce, kde by bylo motivem pouze naplnění obecní kasy.

Novela má rovněž umožnit řidičům získat prostřednictvím systému Czech POINT výpisy z bodového rejstříku o tom, zda a o kolik bodů přišli kvůli svým dopravním prohřeškům.

Podle náměstka se také vláda přiklonila k tomu, aby trestné činy policistů vyšetřovali státní zástupci. "Navracíme se do původního stavu, jsme toho názoru, že je nesprávné, aby vyšetřování trestných činů policistů prováděly útvary policie," poznamenal náměstek.