Novela zákona o zaměstnanosti, do které patří i systém zelených karet, by měla podle záměru vlády začít platit od příštího roku. Zelené karty zahrnují jak pobytové vízum, tak pracovní povolení. Cizinec by je mohl získat na místo, které se nepodařilo obsadit zájemcem z ČR či EU. O kartu by žádal přímo ve své vlasti.

Podle ministra práce zavedení změny sníží korupční potenciál v oblasti zahraniční pracovní síly. Vláda chce příchodem pracovní síly ze zahraničí řešit nedostatek pracovníků v průmyslu, stavebnictví a dalších oborech.

Opozice proti normě tvrdě vystoupila, varovala před přílivem imigrantů z chudších zemí. V debatě dokonce použila často slova připomínající národnostní rétoriku. Podle ČSSD a KSČM představují změny bezpečnostní a další rizika.

Vláda podle nich bere na lehkou váhu příliv nekvalifikované pracovní síly z Asie a Afriky, který bude mít norma za důsledek. Podle místopředsedy Sněmovny Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by se ČR měla "vyhnout tomu, aby u nás vznikla ghetta Turků a Arabů". Dodal, že by zelené karty mohly být vystaveny "statisícům přistěhovalců z Třetího světa".

Norma také zkracuje dobu podpory v nezaměstnanosti o měsíc a mění i výši dávek. Kabinet tak chce motivovat občany k tomu, aby se nespoléhali dlouhodobě na systémy sociální ochrany. To ale podle opozice diskriminuje například obyvatele regionů s velkou mírou nezaměstnanosti.