Zpráva Hygienické stanice hlavního města Prahy o drogové situaci v Česku hovoří o tom, že mezi nově léčenými uživatelkami drog tvoří mladistvé dívky 42,4 procenta ze všech, zatímco chlapci ve stejné věkové skupině tvoří jen 24,9 procenta u mužů. Mezi všemi léčenými závislými v roce 2007 je mladistvých dívek 30 procent, zatímco chlapců pouze 15,9 procenta.

„Během pár let se poměr mezi chlapci a dívkami zcela otočil. A není to jen otázka drog, ale zdá se, že mezi mladistvými je kuřaček více než kuřáků,“ řekl Právu primář oddělení pro léčbu závislostí žen psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích Václav Dvořák.

Příčinou je podle něj především zátěž spojená s pubertálním věkem, která je u dívek vyšší než u chlapců. Na dívky jsou kladeny extrémní nároky, především co se týče vzhledu, vzdělání a podobně. S tím jde ruku v ruce nedostatek času nebo nezájem ze strany rodičů. Děti jsou pak často ponechány samy sobě.

„Je zde vytvářen virtuální předobraz. Někdo prostě tvrdí, že tento obraz je ideál a je s ním spojeno splnění snů. Řada lidí se s ním identifikuje a žene se za jeho dosažením, a to i za pomoci drogy. Chlapce společenské změny posledních let zase až tak moc nepostihly,“ vysvětlil Dvořák.

Dostupný alkohol

Otázka šance na změnu je však velmi složitá. „Je to v hodnotovém systému společnosti, zaměření pozornosti na určité věkové kategorie, rodičovské zodpovědnosti, hodnotách v rodinách, reálném vyhodnocování schopností dětí a tak dále,“ podotkl Dvořák.

Sám očekává, že při současném trendu vývoje společnosti se zhorší situace především na trhu legálních drog, jako je například alkohol, protože jsou snadno dostupné a lidé k nim velmi často utíkají. V oblasti nelegálních drog, především pervitinu a opiátů, se situace obecně spíše zlepšuje, mladí lidé nyní častěji dávají přednost alkoholu a marihuaně.