„Převážná většina českých žadatelů o azyl je romského původu a stávající situace proto připomíná situaci z roku 1996, kdy po zrušení vízové povinnosti následovala vlna migrace českých Romů, která zapříčinila znovuzavedení víz v roce 1997,“ varuje ministr vnitra Ivan Langer (ODS) ve své zprávě určené pro vládu.

Podle ministra je poměr českých žadatelů k přistěhovalcům z jiných zemí vysoký. Přesto s uspokojením napsal, že kanadští představitelé ČR ujišťují, že Kanada nemá na obnovení vízové povinnosti zájem a ani o něm neuvažuje.

Langer nicméně varuje, že rostoucí celkový počet českých žadatelů stupňuje napětí na obou stranách. „Pokračující růst počtu žádostí bez oboustranné snahy tento růst mírnit může vyústit ve stav, kdy se situace pro kanadské ministerstvo občanství a přistěhovalectví zodpovědné za kanadskou vízovou politiku stane nadále neúnosnou,“ uvádí Langer. Podle něho se na opatřeních, která by vedla ke snížení počtu českých žádostí o azyl, musejí podílet obě strany.

Jiný názor má sociálně demokratický šéf zahraničního výboru Sněmovny Jan Hamáček. Tvrdí, že problém musí řešit spíše Kanada, neboť české občany vábí hlavně velkorysý sociální systém. „ČR nemá žádné možnosti, jak řešit tento problém u nás. Nedovedu si představit, že bychom omezovali naše občany v cestování do Kanady. To je otázka pro kanadskou stranu a mám pocit, že i oni chápou rezervy v jejich sociálním systému, který je lákavý pro přistěhovalce, kteří se stávají jeho klienty,“ řekl Hamáček Právu.

Když Kanada loni povinnost krátkodobých víz pro pobyt do šesti měsíců pro Čechy rušila, podmínila to Ottawa především tím, že se nebude opakovat situace z roku 1997. Země nyní sice soudí, že ČR stále splňuje požadovaná kritéria, může ale kdykoli své rozhodnutí přehodnotit, pokud by se počet českých žadatelů o azyl opět příliš zvýšil. Kanadští občané víza pro cesty do ČR nepotřebují.