„Pražská organizace SNB měla v rámci republiky zcela originální strukturu. Vedle sebe působila městská a krajská správa. Každá se pak dělila na odbory, z nichž některé patřily pod Státní bezpečnost a jiné pod Veřejnou bezpečnost,“ vysvětluje ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček.

V čele pražské krajské správy SNB stál v srpnu 1968 „zatímní“ náčelník Josef Karas a dva zástupci pro Státní a Veřejnou bezpečnost. Náměstek pro Veřejnou bezpečnost Jiří Křenek na podporu okupantů v srpnových dnech nijak nevystupoval – ve sboru převažoval odpor ke vstupu vojsk a policisté měli podle dobových záznamů naopak plné ruce práce s řešením excesů vojáků Varšavské smlouvy na území hlavního města.

Náměstek pro StB Bohumír Molnár podle Žáčka naopak se sovětskou státní bezpečností KGB a konzervativními kruhy uvnitř KSČ invazi do Československa připravoval a obcházel tak náčelníka Karase. V prvních hodinách invaze dokonce nechal izolovat několik příslušníků StB, u nichž se dalo předpokládat, že nejsou stoupenci vojenské intervence.

Seznam obsahuje na 360 jmen pracovníků vedení krajské správy, vnitřního oddělení, kádrového a organizačního odboru, hospodářského odboru, kontrolně inspekčního oddělení a pěti odborů rozvědky, kontrarozvědky, sledování, operativy a spojení.

Seznam příslušníků je přístupný ZDE