Zelené karty jsou součástí novely zákona o zaměstnanosti, která by podle záměru vlády měla začít platit od příštího roku. Zelené karty zahrnují jak pobytové vízum, tak pracovní povolení. Cizinec by je mohl získat na místo, které se nepodařilo obsadit zájemcem z ČR či EU. O kartu by žádal přímo ve své vlasti.

Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase (ODS) zavedení změny sníží korupční potenciál v oblasti zahraniční pracovní síly. Vláda chce příchodem pracovní síly ze zahraničí řešit nedostatek pracovníků v průmyslu, stavebnictví a dalších oborech.

Opozice normu kritizuje, varovala před přílivem imigrantů z chudších zemí.

Podle Zaorálka vláda změnu nijak nepřipravila

Podle ČSSD a KSČM představují změny bezpečnostní a další rizika. Vláda podle nich bere na lehkou váhu příliv nekvalifikované pracovní síly z Asie a Afriky, který bude mít norma za důsledek. "Stát nemá dneska ten proces, který by měl být zaveden, pod kontrolou a vláda ani neuvedla, jak by měl vypadat," řekl místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Norma také zkracuje dobu podpory v nezaměstnanosti o měsíc a mění i výši dávek. Kabinet tak chce motivovat občany k tomu, aby se nespoléhali dlouhodobě na systémy sociální ochrany. "Nejsme ochotni spolupodílet se na plošných opatřeních, které postihnou i občany, kteří mají jen smůlu, že v jejich regionu je velká nezaměstnanost," řekl poslanec KSČM Miroslav Opálka.

Sněmovna také schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá s tím, že by sociální dávky v Praze od příštího roku už nevyplácely radnice, ale úřady práce.