O užitečnosti církví jsou nejčastěji přesvědčeni věřící lidé (73 procent), kteří
zároveň projevují také největší podporu myšlence návratu církevního majetku (64 procent)
i vládnímu návrhu na odškodnění církví (47 procent). Pevnou víru v Boha deklaruje 27 procent lidí, 57 procent v Boha dle svých slov nevěří, 16 procent neví.

Dvě třetiny občanů (63 procent) považují církve za zbytečné. O tři procenta méně respondentů si myslí, že církve nepotřebují restutuci majetku, aby mohly provádět svoji činnost.

Ještě více dotázaných (76 procent) nesouhlasí s vládním návrhem na odškodnění církví. Kabinet počítá s vrácením asi třetiny majetku zabaveného za komunistické vlády církevním řádům, zbytek by měla nahradit finanční částka ve výši 83 miliard korun. I s úrokem by to bylo za 60 let celkem asi 270 miliard korun.

S návrhem nesouhlasí ani někteří koaliční poslanci, jako například skupinka členů ODS v čele s Vlastimilem Tlustým. Podle něj taková kompenzace není dostatečně zdůvodněna. Sněmovna v červnu rozhodla o ustavení dočasné komise, která se řešením majetkových otázek mezi státem a církvemi bude zabývat.