Národ bez cizinců a menšin, zaznívá opakovaně z řad NS. Edelmannová sama na veřejnosti ideál „pravého“ Čecha ztotožňuje s jedincem bílé barvy pleti, proti islámu by postavila zeď, příliv imigrantů zastavila a ty, co v ČR žijí, vrátila do země původu.
Za své názory si vysloužila už několik trestních oznámení. V disertační práci Česká identita, národní zájmy a pravicové politické strany 2002–2006 však jakákoli radikálnost chybí. Text má 268 stran a vznikal od roku 2001 na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze.

Citace Klause i Nečase

Vůdkyně NS v práci mimo jiné střízlivě zmapovala vývoj pravice v ČR a věnovala se jejím volebním úspěchům, respektive neúspěchům v uplynulých letech. Zkoumala i úlohu „své“ NS. Zařadila ji do „integrálně konzervativního proudu“. Konstatovala, že sice dokázala občas upoutat veřejnost, velkého vlivu zatím ale nedosáhla. Ultrapravici pak popsala jako roztříštěnou, bez kvalitních tiskovin a s „marginálním vlivem v politickém systému“.

„Dosud se všechny krajně pravicové politické strany marně snažily napodobit republikánský úspěch,“ odkázala se na činnosti Miroslava Sládka a jeho strany SPR-SRČ v 90. letech. Tvrzení podpořila detailní analýzou výsledků radikální pravice ve volbách. Zjistila v ní mimo jiné, že získává „v oblastech s vysokou podporou levice“.

Čech? Pasivní fatalista

Edelmannová se v textu zabývala i definicí národní identity. K rysům češství přiřadila třeba pragmatismus a pasivní fatalismus. Obojí podle ní předurčilo neplnoprávné soužití s Němci v Rakousku-Uhersku. Doplnila, že národní povaha a identita se měnily během komunistického režimu. „Veřejný život se přesunul do rodinného klubu,“ napsala.

Povšimla si také toho, že mnohé národní a protievropské myšlenky zaznívají opakovaně z řad ODS. Konkrétně citovala z projevů prezidenta Václava Klause, ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase a europoslance Jana Zahradila. Shrnula, že ODS od 90. let rétoriku měnila. Od snah vstoupit co nejdříve do Unie se dostala až k její ostré kritice. Straně přisoudila navíc silný proamerikanismus v oblasti bezpečnosti.

Studovala sedm let

Edelmannová dostudovala na jaře. Ze sedmičlenné komise práci podpořilo sedm lidí. Titul Ph.D. si převzala 27. června na slavnostní promoci na VŠE. Ústup od radikálnosti, jíž proslula, vysvětlila Právu tím, že „na vysoké škole nedělá politiku, ale zvyšuje si odbornost politoložky“. V akademické dráze chce pokračovat.