Přitom měla dohodu se Správou železniční dopravní cesty, která zajišťuje bezpečnost na českých železnicích, že jí pokaždé dopředu práce nahlásí.

Správa železniční cesty pak v takových případech zajistila, že se stavební práce dělaly v době, kdy tratí zrovna neprojížděl žádný vlak.

„Naši lidé našli ve svém deníku, že se 14. dubna, i z toho mají zápis, domluvili přímo se zástupcem firmy ODS, že budou spolu koordinovat práce na mostu. Čili když se bude něco dít nad tratí, tak jim to nadstandardně ohlásí a budou to dělat ve vlakových pauzách, tedy když nepojede žádný vlak,“ řekla v úterý Právu Anna Kodysová z ředitelství Správy železniční dopravní cesty.

Kvůli důležitým pracem se přijímala bezpečnostní opatření

V praxi to probíhalo tím způsobem, že jim stavební firma vždycky na konci týdne dopředu oznámila, co budou další týden na mostu dělat. Když byly naplánovány důležité práce, přijala se kvůli nim bezpečnostní opatření.

„Probíhalo to tak, že náš pracovník byl přímo na místě stavby, měl vysílačku a s Českými drahami, přímo s příslušným výpravčím se domlouval o volnosti vlakové cesty, tedy kdy zrovna nepojedou vlaky,“ přiblížila Kodysová.

O probíhajících pracích během osudového pátku 8. 8. 2008 ale nikdo Správu železniční dopravní cesty neinformoval. „Na pátek nikdo dopředu nevolal, aby žádal o dohled a koordinaci s pracovníkem dopravní cesty a s výpravčím ke zjišťování vlakových spojů,“ potvrdila Kodysová.

S mostní konstrukcí prý nemanipulovali

Dopravní stavby Ostrava se hájí tím, že na stavbě v pátek dopoledne probíhaly pouze přípravné práce. „Určitě vím, že se nemanipulovalo s mostní konstrukcí. Naši zaměstnanci pouze dělali přípravné práce,“ uvedl mluvčí ODS – Dopravní stavby Ostrava Dan Šabík.

Josef Krýsl, jednatel firmy Bögl a Krýsl, která měla jako subdodavatel na starosti samotný výsun mostu, však Právu potvrdil, že se na večer chystali hýbat přímo s mostní konstrukcí. „V pátek se plánovalo, že se zasouvání mostu bude dělat k večeru,“ uvedl Krýsl. Mezitím ale most v 10.30 hodin spadl. „Předpokládám, že když generální dodavatelem byl ODS, tak měl nějak předepsáno, jakým způsobem budou informovat dráhy a jak dlouho dopředu,“ doplnil Krýsl.

Soudní znalec, který nechtěl být jmenován, Právu řekl, že i přípravné práce jsou zásadní pro statiku mostu a nejde mu do hlavy, že o tom nikdo nevěděl.

Podle Kodysové nebyly v minulosti s koordinací stavby mostu a provozu na trati žádné problémy. „Od dubna se už jedenáctkrát práce na mostu a provoz na trati koordinovaly. Potom se na stavbě něco mohlo dělat, buď zasunovat, nebo vysunovat, tedy jakýkoliv pohyb mostu nad tratí,“ doplnila Kodysová.

Ke stavebnímu povolení na opravu mostu pro Dopravní stavby Ostrava se vyjadřovala podle ní přímo jejich jednotka v Ostravě. „Této jednotce byl předložen projekt a technologie, která nezasahovala do průjezdného průřezu. Stavba tedy vůbec neměla vlaky ohrozit. My jsme také ve svém vyjádření ke stavebnímu povolení napsali, že nesmí zasáhnout do průjezdného průřezu. Proto byla domluva se zhotovitelem, že při každém hýbání s konstrukcí mostu nebo při každé manipulaci nad tratí bude požádán pracovník správy dopravní cesty z Ostravy o dohled,“ přiblížila Kodysová.

Dost se podle ní diskutuje o tom, že když se nad tratí stavělo, tak proč se nesnížila rychlost projíždějících vlaků. „Na to je odpověď velmi jednoduchá. Při každé manipulaci se nesnižovala rychlost, protože se dělala jenom ve vlakových pauzách, to znamená, když vlaky vůbec nejezdily, jak jsem to již popsala,“ vysvětlila Kodysová.