"Tato evropská směrnice je chybná, její české převyprávění je ještě horší. Proto zákon nemohu podepsat," uvedl v pondělí Klaus. Zákon, který implementuje do českého právního řádu normu REACH, je podle Klause neúměrně nákladný a zatěžuje podnikání a soukromý sektor "v míře, jakou náš dosavadní právní řád nezná".

"Souvislost s ochranou zdraví a bezpečí občanů je přitom přinejmenším velmi sporná," dodal prezident v dopise předsedovi Sněmovny Miloslavu Vlčkovi (ČSSD). Podle hlavy státu zákon ruší dosavadní, podle něj fungující, právní úpravu regulující chemický průmysl a nahrazuje ji "novou celoevropskou a centralistickou 'chemickou politikou'".

"Jde o bezprecedentní krok, který převádí veškerý chemický průmysl – a to i těch nejmenších producentů – pod přímou kontrolu evropských byrokratů," dodal Klaus. Ministerstvo životního prostředí počká na oficiální odůvodnění prezidentova veta.

"Ministerstvo se musí seznámit s důvody, proč se tak stalo," řekla Novinkám Jarmila Krebsová z MŽP.

Klaus: Takovou normu ČR nepotřebuje

Zavedení REACH do českého práva by podle hlavy státu přineslo firmám náklady, které jsou na hranici únosnosti pro celé průmyslové odvětví. Ty by dopadly jak na veřejnou správu, tak především na menší a střední podniky. "Přijetí této normy přinese i růst cen chemických výrobků, což vlastně znamená prakticky všech výrobků," vysvětlil.

"Takovéto nařízení nepotřebujeme my, ani celá EU," doplnil.

Prezident si také postěžoval, že v Poslanecké sněmovně a Senátu byla norma přijata "prakticky bez diskuse". "Věřím, že mé vrácení tohoto zákona Poslanecké sněmovně k novému projednání je příležitostí k zahájení této doposud chybějící politické diskuse," uvedl.

REACH
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (registrace, vyhodnocování a schvalování chemikálií) - směrnice sjednocující pravidla pro chemický průmysl v Evropské unii, které v současné době tvoří více než 40 různých předpisů.
Podle tvůrců má omezit či zcela vyloučit negativní dopady chemických látek na lidské zdraví. Evropská komise odhaduje, že díky REACH státy na zdravotním pojištění ušetří během příštích 30 let až 50 miliard eur.
Náklady chemických podniků v EU na uplatnění REACH se vyšplhají během příštích 11 let až na 2,3 miliardy eur (65 miliard Kč), náklady dalších sektorů (automobilky, oděvní firmy, výrobci elektroniky)se odhadují až na šest miliard eur.
V Česku zástupci chemického průmyslu odhadují náklady až na 14 miliard korun, s tím, že o práci přijde od 2000 do 15 000 lidí.

Ekologickým organizacím vadí současná podoba směrnice. Kvůli odporu některých členských států a silné chemické lobby se nepodařilo prosadit například princip odpovědnosti výrobců za chemické látky. Chemičky rovněž do směrnice prosadily, aby výrobci nebo dovozci nemuseli poskytovat informace k látkám, jejichž dovezené množství nepřekročí ročně deset tun. To se týká asi 60 procent látek.

Úspěchem je podle nich naopak povinné nahrazování látek, jež se pomalu rozkládají v přírodě a hromadí v živých organismech.

Evropský chemický průmysl je vůbec největší na světě. Až za EU se nachází Asie a Spojené státy. Největším evropským chemickým výrobcem je Německo, které je sídlem koncernů BASF a Bayer.