"Česká televize považuje aktuální způsob oslovování živnostníků v rámci vybírání televizních poplatků za nešťastný s ohledem na rozsah a formu tohoto oslovení," řekl Právu mluvčí televize Ladislav Šticha.

Například jeden ze stěžovatelů podle Mf Dnes obdržel dopis s výzvou, že má zaplatit desetitisícovou pokutu a dlužné koncesionářské poplatky za svou firmu, která opravuje a prodává televize. "Překvapilo mě to, žádný takový podnik nemám," konstatoval. Dopis ho varuje, že pokud nezaplatí, čeká ho soud.

"Advokát, který s Českou televizí spolupracuje, rozeslal bez předchozího projednání s televizí dopisy formou a s obsahem, který nebyl s Českou televizí v dostatečném předstihu konzultován. Za této situace bude Česká televize požadovat okamžitou nápravu s tím, že její vedení zváží další postup a nevylučuje ani vypovězení smlouvy,“ řekl Právu Šticha.

Kalcsovu advokátní kancelář vybrala ČT v roce 2006 na základě výběrového řízení. Advokát výzvy rozesílal na základě podkladů ze živnostenského a obchodního rejstříku.