Harrach neuspěl s restituční žádostí, kterou loni zamítl Ústavní soud. Harrachovi tehdy doporučil, aby se svých nároků domáhal jinou právní cestou. Harrachovy dědické nároky na zámek Hrádek u Nechanic projedná Okresní soud v Hradci Králové. Podobné žaloby podal potomek Harrachů také u dalších soudů, například v Trutnově a v Semilech.

ČT uvedla, že posledním soukromým vlastníkem státního novogotického zámku Hrádek u Nechanic byl Jan Nepomuk Harrach. Stát mu v roce 1945 podle dekretů prezidenta Edvarda Beneše majetek zkonfiskoval, ale udělal to až po jeho smrti. Harrach zemřel 12. května 1945, ale majetek mu byl konfiskován až 23. června 1945 jako zemřelému. Kastelán Ivan Šenk ČT řekl, že tato prodleva může být pro spor zásadní. Soud podle ČT rozhodne, zda mohl být majetek mrtvému konfiskován.

Harrach doufá v dědictví

Nejbližší žijící příbuzný Ernst Harrach chce rozsáhlý majetek včetně zámku a vzácných sbírek získat jako dědic. "Ten majetek do dnešního dne konfiskován nebyl, protože nemůžete konfiskovat majetek zemřelého. To prostě nejde," řekl ČT advokát a právní zástupce Ernsta Harracha Pavel Hrdina.

Naopak Jiří Švec z Národního památkového ústavu Pardubice soudí, že Ernst Harrach nárok nemá, "protože se příslušný prezidentský dekret vztahuje i na ležící pozůstalost". Památkáři upozornili, že vlastník zámku byl členem nacistické strany a pomáhal německým okupantům. "Máme poměrně hodně důkazů pro to, že s nacisty nespolupracoval," řekl advokát Hrdina.

Na Královéhradecku se Harrachovy nároky týkají majetku ve 36 obcích. Švec řekl, že rozsah majetku, který požaduje, je srovnatelný s rozsahem majetku, o který usiluje František Oldřich Kinský.