„Na moji žádost byla vymazána jména dvou osob, abych zamezil jejich atakování médii a tím chránil jejich soukromí,“ uvedl Bálint v prohlášení, které zároveň se svazkem uveřejnil v pátek večer na svých stránkách Archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra.

Návrh na získání důvěrníka Bálinta podal 16. října 1989 referent VKR Jaroslav Šimeček. Jeho využitelnost zdůvodnil kontakty Bálintovy manželky na příbuzné v západním Německu. Dále měl být užitečný při „vyhledávání a signalizování poznatků, které bezprostředně vedou k poškozování techniky především u RVD (raketové vojsko a dělostřelectvo, pozn. red.), dále pak v otázkách UOS (ochrany utajovaných skutečností, pozn. red.) a ztrátám tajných dokumentů,“ píše Šimeček v hodnocení.

Styk s důvěrníkem byl podle zveřejněného protokolu navázán už 27. října téhož roku. „K otázkám školení důvěrník uvedl, že otázkám pochycování cizinců již v minulosti věnoval pozornost, zjištěné skutečnosti nahlásil,“ píše se například v prvním záznamu sepsaném taktéž Šimečkem. Bálint v něm zmiňuje pouze své dřívější styky se strýcem z Kanady, údajně nabízí rozvíjení styků se všemi příslušníky štábu vojenského útvaru v Sušici. Svazek založený doslova několik dnů před sametovou revolucí další informace neobsahuje.

Bálint se účastnil několika zahraničních misí  

Brigádní generál Ing. Miroslav Bálint studoval v sedmdesátých letech na Vysoké vojenské velitelsko-technické škole v Martině na Slovensku a v roce 2000 na NATO Defense College v Římě.

Za minulého režimu zastával nejrůznější funkce v československých pozemních silách, byl např. velitelem dělostřelecké baterie, příslušníkem štábu brigády, zástupcem velitele dělostřeleckého pluku a náčelníkem dělostřelectva mechanizované divize.

V letech 1994 - 1995 se zúčastnil mírové mise UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie a v letech 1997 - 1998 další mise SFOR v Bosně a Hercegovině. Po roce 2002 působil na velitelství NATO v Bruselu jako člen vojenské pracovní skupiny pro strategické záležitosti a zástupce České republiky při Vojenském výboru NATO. Od roku 2005 je zástupcem ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany. V roce 2007 byl jmenován do hodnosti brigádního generála.

Bálint je držitelem Medaile OSN za službu v misi UNPROFOR, Medaile NATO Za službu v misi SFOR a také Záslužného kříže ministerstva obrany III.stupně. Je ženatý a má tři děti.