Za společnost rovných šancí pokládá současný režim pouze čtvrtina lidí, 76 občanů s tím nesouhlasí, u více než třetiny populace je takové přesvědčení velmi silné. "V průběhu deseti uplynulých let se podíl lidí přesvědčených o tom, že žijí ve společnosti rovných šancí, pohyboval mezi čtvrtinou až třetinou populace," uvádí se v průzkumu.

Na rovné šance věří nejsilněji ti, kteří dosáhli úspěchu v podobě příjmu a majetku (45 procent). V nižších vrstvách míra přesvědčení o rovnosti šancí dramaticky klesá (v nižší střední vrstvě na 15 procent a v dolní vrstvě podle STEM na pouhých osm procent).

Rovnost šancí vnímají silněji lidé pravicových politických názorů, především sympatizanti ODS (46 procent), dále studenti (32 procent), živnostníci a podnikatelé (35 procent). Mezi stoupenci ČSSD a KSČM je to podstatně méně (ČSSD 19 procent a KSČM 9 procent).

Nespravedlivé výhody

Téměř dvě třetiny (61 procent) respondentů si myslí, že česká společnost dává pracovitým lidem šanci. Tento názor sdílí především vysokoškolsky vzdělaní lidé (70 procent), odborní pracovníci (74 procent), lidé dobře materiálně zajištěni (74 procent), opět nejčastěji stoupenci ODS a v poněkud menší míře také stoupenci dalších dvou koaličních stran.

Poskytuje současný režim některým skupinám obyvatelstva nespravedlivé výhody, výsady, privilegia? (v %)
určitě ano
49
spíše ano
37
spíše ne
13
určitě ne
1
zdroj:STEM

Naprostá většina české veřejnosti je přesvědčena, že současný režim poskytuje některým skupinám obyvatelstva nespravedlivé výhody (86 procent), téměř polovina vyjadřuje takové přesvědčení velmi razantně. Tento názor častěji zastávají lidé s nízkým životním standardem, důchodci a lidé levicově orientovaní, mezi nimi především sympatizanti ČSSD (93 procent).