„Doporučuji využít smluvního práva jednostranně odstoupit od smlouvy,“ uvádí se v závěru materiálu, podepsaného v zastoupení Tomášem Perutkou. Právo má dokument k dispozici.

Podle odborníků ze sekce ministerstva obrany, vedené prvním náměstkem Bartákem, se v auditu objevilo nejméně 12 závažných pochybení a nedostatků, které prakticky vylučují splnění toho, co si ministerstvo od zadání miliónového auditu slibovalo.

„Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze předpokládat, že by byl poskytovatel schopen splnit své smluvní závazky,“ píše se v rozboru. Jedním z nejvážnějších chyb je podle expertů fakt, že i po schválení přestavby MO na základě tohoto auditu nedojde ke slibovanému poklesu stavu úředníků ve státní správě o tři procenta.

Došlo také ke zpoždění

„Navržená restrukturalizace a vznik nových organizačních prvků v podstatě vylučuje požadované snížení počtu funkčních míst, dle usnesení vlády č. 436/2007,“ uvádí se v dokumentu.

Navíc podle smlouvy, uzavřené mezi MO a slovenskou auditorskou firmou, měl být rozbor ministerstva hotový nejpozději do 10. července, tedy téměř před třemi týdny. Právě za rychlost a efektivnost přitom ministerstvo zaplatilo 14,1 miliónu korun.

Mluvčí MO Andrej Čírtek na otázky Práva potvrdil, že audit nebyl dosud dokončen. „Audit stále probíhá a dosud není přijato žádné definitivní rozhodnutí ohledně implementace jakýchkoli změn. Vzhledem k rozsahu a povaze materiálu uvažujeme o prodloužení rozhodovacího období a tím také následného přechodu do čtvrté fáze auditu,“ napsal Právu Čírtek. Přitom včasné dokončení auditu do pevně stanovené maximální doby bylo jednou z podmínek přijetí této nabídky.

Odpovědi na otázku, zda byly náklady na zpracování auditu vynaloženy účelně, se Čírtek vyhnul poukazem na to, že náklady byly dány nabídkou, která řádně zvítězila ve vypsaném veřejném výběrovém řízení.

Účelem auditu bylo zjistit, jak by resort obrany mohl maximálně zlepšit a zefektivnit činnost.

Dále se měl zaměřit na sladění dosud ne vždy zcela funkční komunikace mezi úředníky na ministerstvu a vojáky na generálním štábu, která je například ve výjimečných situacích pro osud státu klíčová.