Z Lesů ČR podle televize odcházejí stamiliónové částky na účty soukromých fondů, které pak mohou s majetkem státu volně nakládat na finančních trzích. O ukládání peněz přitom rozhoduje vedení podniku, ačkoli by podle ministerstva financí takové operace měla schválit nejen dozorčí rada, ale i nadřízené ministerstvo zemědělství.

"Mohou se svými prostředky volně nakládat, v případě státních podniků to je ale se souhlasem svého zakladatele," řekl televizi náměstek ministra financí Eduard Janota.

Lesy ČR jsou ale jiného názoru. Soudí, že tyto operace souhlasu zakladatele nepodléhají. Podle ČT o nich odmítají zveřejnit jakékoli informace, stejně jako výši volných prostředků, které spravují pro stát. "Výše dočasně volných finančních prostředků i podmínky spolupráce a seznam správců jsou předmětem obchodního tajemství," řekl televizi mluvčí Lesů ČR Radek Drahný.

Televize v této souvislosti upozornila, že v minulosti se podobně pokusila zhodnotit státní peníze Česká konsolidační agentura. Stát ale při této transakci o část peněz přišel.