Vláda posoudí návrh novely trestního řádu, která má zavést možnost dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným. Tato úprava, která by mohla začít platit již na konci roku, podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) významným způsobem zrychlí a zjednoduší trestní řízení.

Obžalovaný by měl podle Pospíšilova návrhu právo vydat prohlášení o své vině a navrhnout pro sebe trest a také výši náhrady škody. Návrh ale musí schválit státní zástupce a soud. Možnost dohody se bude vztahovat jen na případy drobných krádeží zpronevěr nebo nedbalostních trestných činů.

Kabinet se bude zabývat i návrhy opatření k řešení násilí mezi fanoušky na fotbalových stadionech, návrhem zákona o návykových látkách nebo stavem financování vládního programu péče o národní kulturní poklad.

Na programu jednání vlády je i návrh sociálnědemokratického poslance Karla Šplíchala, podle kterého by zákonodárci už nemohli jezdit veřejnou dopravou zdarma. Šplíchal navrhl, aby o výsadu přišli také poslanci Evropského parlamentu. Zákonodárci nyní jezdí zdarma, současně přitom dostávají paušální náhradu na dopravu.

Protiletadlová obrana a energetika

Ministři mají na stole také problematiku protiletadlové obrany státu. Za přítomnosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Františka Dohnala projedná zprávu jeho kontrolorů, podle které například téměř všechny řízené střely v české armádě už překročily svou technickou životnost. Kabinet projedná také dlouhodobou vizi resortu ministerstva obrany a vojenskou strategii České republiky.

Vláda by se také měla měla věnovat návrhu ČSSD, aby státní energetickou koncepci schvalovala nově Poslanecká sněmovna místo vlády. Tento přesun by mohl otevřít cestu k výstavbě nových jaderných zdrojů; současná koaliční vláda se zavázala, že žádnou jejich stavbu zahajovat nebude. Kabinet rovněž projedná návrh nového způsobu odměňování řidičů meziměstských autobusů za čekání na konečné.

Kabinet se bude rovněž zabývat memorandem o porozumění mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal, které ukončuje všechny vzájemné spory. Podle dohody má ocelářský gigant stáhnout žaloby, ve kterých požadoval 26 miliard korun, a ČR odprodá společnosti ArcelorMittal jedenáctiprocentní podíl ve firmě ArcelorMittal Ostrava. Česko získá za akcie 6,8 miliardy korun.

Středeční jednání vlády je poslední před ministerskou dovolenou, ta začne 28. července a potrvá tři týdny.