Žaloby byly podány na cestovní kancelář CK Harmonie Medical a Odborové sdružení železničářů, které nabízí na volném trhu nepojištěné zájezdy. Žaloby a návrhy na předběžná opatření byly podány na základě podnětů od klientů.

SOK na podnět poškozených klientů žádá Okresní soud v Ostravě, aby zakázal CK Harmonie Medical činnost, protože na tuto krachující cestovní kancelář nebyl doposud prohlášen konkurz a je možné, že žalovaná může vyvíjet další činnost. Tím hrozí, že dojde k zatížení, pronájmu či ke zcizení majetku žalované, čímž je ohroženo jakékoliv uspokojení jejích klientů.

Na obvodní soud pro Prahu 3 pak SOK podal návrh na zákaz činnosti a předběžné opatření proti Odborovému sdružení železničářů. To vedle odborářské rekreace nabízí jako cestovní kancelář zájezdy na volném trhu jako cestovní kancelář, přestože nemá uzavřeno povinné pojištění proti úpadku. "Klienti, kteří si koupí zájezd na základě inzerátu, nebo katalogu OSŽ nemají tušení, že jejich rekreace není pojištěna, protože se nejedná o cestovní kancelář," dodal předseda SOK.

Případné podněty mohou klienti zasílat na adresu SOK, David Pisařík, Průhon 196, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, e-mail: sdruzeniSOK@centrum.cz.