Nespokojeno se způsobem, jakým funguje demokracie v ČR, je 66 procent lidí, 70 procent respondentů je toho názoru, že úroveň demokracie není srovnatelná se situací v západoevropských zemích.

"V devadesátých letech měla spokojenost s fungováním naší demokracie stoupající tendenci a na konci desetiletí se ustálila kolem dvoupětinového podílu souhlasných odpovědí, s výkyvy směrem dolů v letech 2001 a 2003. V červnu 2008 došlo k podobnému výkyvu – spokojenost s fungováním demokracie opět poklesla na třetinovou úroveň," uvádí průzkum.

Spokojenost se způsobem, jakým v ČR funguje demokracie (V %)
názorprosinec 2005
listopad 2006
červenec 2007
červen 2008
určitě ano a spíše ano
41
39
40
34
zdroj: STEM

Co se týká srovnatelnosti české demokracie se situací v západoevropských zemích, v posledních čtyřech letech se drží na přibližně třetinové úrovni.

Názory na stav demokracie se liší především s ohledem na věk, vzdělání, profesní
zařazení a politickou orientaci respondentů, významnou roli hraje také materiální situace lidí. "Nejvíce optimističtí jsou stoupenci ODS a sympatizanti dvou dalších koaličních stran, (...) větší kritičnost projevují příznivci ČSSD a zejména KSČM," stojí v průzkumu.