Pro to, aby o radarové základně rozhodli občané v referendu, se vyjádřilo v červnu 68 procent lidí. S referendem nesouhlasí 23 procent dotázaných.

Od roku 2006 výsledky šetření o umístění amerického radaru stále vykazují převahu nesouhlasného postoje. Jeho podíl se pohybuje mezi 61 a 70 procenty. Od květnového průzkumu klesl počet odmítavých hlasů o dva procentní body na 66 procent.

Souhlas se vždy pohyboval okolo jedné čtvrtiny. Zatím se nikdy nedostal přes 30 procent.

Podle stranických preferencí má případné umístění radaru v ČR většinovou podporu mezi příznivci ODS. Voliči ostatních stran myšlenku americké radarové základny v ČR většinou odmítají, přičemž odpor vůči ní sílí zprava doleva.

Proti základně důchodci a lidé s nižším vzděláním

Šetření zaznamenalo vyšší podíly souhlasu mezi muži, lidmi ve věku 30 až 44 let a respondenty s vyšším dosaženým vzděláním, kteří životní úroveň svojí domácnosti hodnotí jako dobrou. Proti základně se naopak vyslovovali důchodci, lidé s nižším dosaženým vzděláním a dotázaní, kteří svou životní úroveň vnímají jako špatnou nebo jako "ani dobrou, ani špatnou".

Podpora referenda o umístění radaru v porovnání s květnovými výsledky poklesla o čtyři procentní body a vůbec poprvé se dostala pod úroveň sedmdesáti procent, i když jen nepatrně. Statisticky srovnatelné výsledky však byly zaznamenány už v březnu a dubnu tohoto roku a v jednom případě i v roce 2007 v rámci tehdejšího květnového výzkumu, uvedlo CVVM.

Podíl nesouhlasu s referendem statisticky významně nevzrostl. Proti referendu se zpravidla vyslovují zastánci umístění radaru v ČR, referendum naopak požaduje 84 procent jeho odpůrců.

Postoj k vybudování radarové základny v ČR (údaje v procentech)
 březen 2008 duben 2008 květen 2008 červen 2008
nesouhlas 65 63 68 66
souhlas 28 29 24 26
Zdroj: CVVM