Kritici eutanazie argumentují mimo jiné možným zneužitím žádosti o usmrcení, například na nátlak příbuzných. Upozorňují i na pokrok ve vývoji léčby. Rozdílné názory panují i na roli lékaře, který má životy zachraňovat. Podle expertů z oblasti medicíny by místo uzákonění eutanazie bylo třeba zlepšit právní podmínky péče o umírající. Proti navrhované podobě zákona se postavil i poslanec ODS Boris Šťastný, který o uzákonění eutanazie také uvažuje. Na předloze mu ale vadí to, že by smrt měla pocházet z rukou lékaře.

Domšová přes hlasy kritiků slíbila zákon předložit po březnové konferenci nazvané Důstojná smrt, kterou uspořádala spolu s Liberální reformní stranou. Ve své předloze vychází z návrhu, který tato strana představila už před rokem.

Senátorka počítá s tím, že eutanazie by se týkala jen pacientů, jejichž zdravotní stav je beznadějný, "a kdy se nachází ve stavu trvalého utrpení fyzického nebo psychického, které je výsledkem nahodilé nebo dlouhodobé závažné a nevyléčitelné nemoci". Podmínkou by byla předchozí písemná žádost pacienta.

Divoké eutanázie v českých nemocnicích

Zákon má umožnit jak asistovanou eutanazii či sebevraždu, kdy by se nemocný mohl sám zabít za odborné zdravotnické pomoci, tak aktivní eutanazii. O ni by mohli předem požádat lidé, kteří by se dostali do stavu nezměnitelného bezvědomí. Smrt by u nich na základě jejich předchozí žádosti mohli vyvolat lékaři, kteří by za to nemohli být nijak postihováni.

Předloha má dát podle jejích tvůrců jasná pravidla divokým eutanaziím, které se prý v českých nemocnicích podle lékařů provádějí, a to i přes zákaz v etickém kodexu České lékařské komory. Pacient dostává stále silnější dávky opiátů na bolest, až přestane dýchat.

Většina lidí umírá v nemocnici, jen u pětiny pacientů dokážou lékaři dostatečně tlumit bolest. Umírajícím podle expertů chybí kontakt s rodinou a postrádají i duchovní podporu. Je málo míst v hospicích a více peněz by mělo jít na paliativní medicínu. Pokud se toto změní, pak podle zdravotníků zákon o eutanazii nebude potřebný.

Eutanazie na přání nemocného je zatím povolena v Nizozemsku a Belgii, tolerují ji v Oregonu, Kolumbii a Švýcarsku. Podle loňského průzkumu agentury SC&C pro Mladou frontu Dnes chtějí legalizovat smrt z rukou lékaře téměř dvě třetiny lidí. Osmadvacet procent občanů bylo proti eutanazii, zbylých osm procent nemělo jednoznačný názor.