Po odchodu předsedkyně výboru Dagmar Lastovecké (ODS), která se stala ústavní soudkyní, mají ve výboru po dvou senátorech ODS, soc. dem., lidovci a Klub otevřené demokracie (KOD). Zbývající dva jsou nezávislí Václava Domšová a Jaroslav Kubín.

Ve prospěch Pejchala se zřejmě vyslovili senátoři ODS, soc. demokraté i Kubín. Falbr už při minulé volbě podpořil nominovaného a netajil se, že to udělá na plénu znovu. "Je velmi dobrý právník a na Ústavní soud patří," prohlásil tehdy. Dnes však nebyl k zastižení.

"Na plénu to může dopadnout jinak," reagoval pro Právo na výsledek hlasování Jaroslav Kubera (ODS). Podle informací Práva někteří senátoři netajili rozčarování, že Klaus nominoval Pejchala příliš brzy po prvním neúspěchu. Toho v červenci horní komora podpořila jen 32 hlasy z 75 přítomných. Lidovci a KOD se netají, že nemíní při novém hlasování změnit svůj zamítavý postoj.

Naopak za Pejchala se nedávno v dopisech Klausovi postavila Česká advokátní komora a prezidium Notářské komory, podle kterých splňuje všechny předpoklady pro funkci.

Prezidentovi prošlo v Senátu jen pět z devíti navržených kandidátů. Patnáctičlennému Ústavnímu soudu stále chybí čtyři soudci. Další nominace hodlá Klaus podle mluvčího Hradu předložit ještě tento měsíc.

O funkci nového předsedy ústavněprávního výboru Senátu se bude ucházet Kubera, byť nemá právnické vzdělání, má ale podle některých kolegů velké organizační schopnosti, zkušenosti z komunální politiky i ze Senátu. "Nemám s kandidaturou problémy, snad jen doma s manželkou," uvedl pro Právo s nadsázkou senátor, který je také léta primátorem Teplic.

Dopisy podporující Pejchalovu kandidaturu
Dopis Notářské komory:
JUDr. Martin Foukal, prezident
V Praze dne 29. 8. 2003, Čj. 497/2003
Vážený pane kancléři, prezidium Notářské komory České republiky přijalo na svém dnešním zasedání s ohledem na zvažovaný opakovaný návrh prezidenta republiky Prof. Ing. Václava Klause, CSc. na jmenování JUDr. Aleše Pejchala soudcem Ústavního soudu České republiky následující stanovisko, které si Vám dovoluji předložit. JUDr. Aleš Pejchal je znám jako renomovaný právník a odborník především v oblasti lidských práv, zejména ve vztahu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Prezidium Notářské komory ČR je přesvědčeno, že jmenování JUDr. Pejchala do funkce soudce Ústavního soudu ČR bude přínosem pro právní teorii, ale i praxi, a že přispěje k upevnění právních jistot a prestiže mezi odbornou veřejností i u občanů České republiky. S pozdravem Martin Foukal Vážený pan
PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc. vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
Dopis České advokátní komory
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, předseda České advokátní komory - V Praze dne 28. 8. 2003
Vážený pane prezidente, v souvislosti s úvahami o opakované kandidatuře JUDr. Aleše Pejchala na soudce ústavního soudu dovoluji si znovu sdělit stanovisko k této kandidatuře. Dr. Aleš Pejchal je advokátem, který je v advokátské obci znám jako specialista na problematiku ochrany lidských práv a znalec veřejného práva. Dr. Pejchal v očích kolegů spojuje na vysoké úrovni teoretické znalosti s pravidelnou každodenní advokátní praxí, je prosazovatelem přirozenoprávních principů nejen ve věcech svých klientů, ale též mezi advokáty, a to mimo jiné jako člen lektorského týmu v oboru evropského práva, člen mezinárodního výboru České advokátní komory se specializací ochrana lidských práv a spolupráce s Radou Evropy a v neposlední řadě jako zvolený člen Kontrolní rady České advokátní komory se zaměřením na oblast mezinárodní. Tyto charakteristiky odezněly ostatně již ve stanovisku ze dne 29. 5. 2003 a nic na nich nemění okolnost, že jmenování Dr. Aleše Pejchala v prvém kole nebylo nakonec úspěšné. Dovoluji si v této situaci vyslovit politování nad tím, že osobnost advokáta je někdy mylně ztotožňována s osobami či subjekty klientů, jimž advokát poskytuje právní pomoc, případně se skutkovým stavem věcí, v nichž je advokát činný. Mám za to, že advokáta je nutno hodnotit nikoliv podle klientů a věcí, ale podle toho, zda v rámci svého advokátského působení vystupuje pečlivě a čestně. Určitou historickou metodiku by mohl dát příklad třetího prezidenta USA Johna Adamse, který ačkoliv byl jedním z hlavních protagonistů boje amerických osad za nezávislost, převzal obhajobu anglických důstojníků obviněných ze spáchání tzv. bostonského masakru, tedy klientů jejichž klientské zájmy byly v kolizi s politickými zájmy Adamsových spolupracovníků a politických přívrženců. Jsem přesvědčen, že v naznačených intencích je věc chápána nejenom mezi těmi advokátskými kolegy, kteří Dr. Aleše Pejchala osobně znají, ale též v širší advokátské obci. Za dané situace proto opakovaně vyslovuji podporu České advokátní komory ke jmenování JUDr. Aleše Pejchala ústavním soudcem. Věřím, že naznačené úvahy přispějí k pozitivnímu a prospěšnému vyřešení věci a zůstávám s úctou  Stanislav Balík Kancelář prezidenta republiky ČR k rukám vedoucího kanceláře p. Jiřího Weigla 119 08 Praha - Hrad
Zdroj: Kancelář prezidenta republiky