Senát chce zpřesnit některá ustanovení tak, aby seznam odpadů, za které se nesmí platit v hotovosti, určoval prováděcí předpis. Vyhláška ministerstva životního prostředí by také měla určit seznam odpadu, u kterého musí kupující identifikovat prodávajícího. Prodávající by také musel u vybraných předmětů prokazovat čestným prohlášením, jak k nim přišel.

"Zamítnutí by znamenalo, že si poslanci a senátoři uvědomují, že máme problém, ale na druhou stranu nechtějí nic dělat," urgovala před hlasováním pro přijetí normy jedna z autorů novely Kateřina Konečná (KSČM). Připomněla případ z dubna, kdy z terezínského památníku zloději ukradli z náhrobků 800 bronzových destiček. Policie je pak našla ve sběrně.

Senátoři z hospodářského výboru ale chtějí přísnost podmínek zmírnit, podle nich předloha dostatečně nerozlišuje mezi majitelem prodávaných kovů a zloději a zakazuje prodej železa všem. Požadují také vymezit druhy kovů, jejichž výkup by měl být evidován.

"Nechceme omezovat občany. Když se lidem vysvětlí, že jim nikdo nebude mít důvod ukradnout okapy nebo jiné věci před domem, tak to přivítají," odpověděla Konečná.

Senátoři proberou jak volit prezidenta

Senát se ještě zabýval návrhem na přímou volbu prezidenta, ODS ale navrhla bod vyřadit. S návrhem na zavedení přímé volby prezidenta republiky přišel nezávislý senátor Jan Horník. Předloha prvním čtením nakonec prošla, přestože opoziční ČSSD má ve Sněmovně vlastní návrh. Svou ústavní novelu chce navíc do konce srpna připravit i vládní koalice.

Senátoři by se měli také v rámci nového stykového zákona zabývat úpravou pravidel vybírání hlavy státu parlamentem. Pokud změny projdou, budou příště poslanci a senátoři volit prezidenta tajně, veřejná volba by byla možná až po domluvě. Hlasování by také mělo proběhnout jednotlivě, nyní platí, že členové parlamentu hlasují všichni společně.

Obě senátorské předlohy jsou v prvním čtení.

Senátoři schválili chemickou legislativu a prodej povolenek

Horní komora už dopoledne schválila zákony týkající se ochrany životního prostředí. Senát schválil zavedení evropské směrnice o chemických látkách REACH do tuzemského zákona. Cílem směrnice je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30 000 chemických látkách, které jsou na evropském trhu.

Podle ministerstva životního prostředí má směrnice odstranit dnešní stav, kdy u více než 90 procent látek používaných v EU neexistují dostatečné údaje o jejich účincích na zdraví a životní prostředí.

Výnosy z prodeje volných jednotek k vypouštění oxidu uhličitého budou zřejmě příjmem Státního fondu životního prostředí. Počítá s tím novela zákona o obchodování povolenkami na emise. Zisky z prodeje by měly sloužit na aktivity spojené se snižováním emisí skleníkových plynů. Ministerstvo životního prostředí hodlá smlouvy o prodeji uzavřít do konce roku. Oba návrhy nyní posoudí prezident.