Senátoři ODS kvůli tomu původně doporučovali projednávání Horníkova návrhu odložit s tím, aby mohli všechny návrhy projednávány současně.

Horníkovým návrhem se budou na podzim zabývat senátní výbory, pro byli všichni přítomní senátoři až na dvě výjimky. Definitivní schválení předlohy to však nepředjímá i kvůli tomu, že je Horníkova novela podobná jinému senátorskému návrhu, který horní komora před pěti lety odmítla.

Senátoři by se měli také v rámci nového stykového zákona zabývat úpravou pravidel vybírání hlavy státu parlamentem. Pokud změny projdou, a přitom nebude zavedena přímá volba, budou příště poslanci a senátoři volit prezidenta tajně, veřejná volba by byla možná až po domluvě. Hlasování by také mělo proběhnout jednotlivě, nyní platí, že členové parlamentu hlasují všichni společně.

Senát v pátek vrátil Sněmovně novelu zákona o odpadech, která má zpřísnit podmínky výkupu šrotu kvůli zlodějům kovů. Novela zakazuje například platby v hotovosti za kovový šrot a za určitých okolností i výkup odpadů od fyzických osob. Senátoři ale chtějí přísnost podmínek zmírnit.

Senátoři schválili chemickou legislativu a prodej povolenek

Senát schválil zavedení evropské směrnice o chemických látkách REACH do tuzemského zákona. Cílem směrnice je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30 000 chemických látkách, které jsou na evropském trhu.

Podle ministerstva životního prostředí má směrnice odstranit dnešní stav, kdy u více než 90 procent látek používaných v EU neexistují dostatečné údaje o jejich účincích na zdraví a životní prostředí.

Výnosy z prodeje volných jednotek k vypouštění oxidu uhličitého budou zřejmě příjmem Státního fondu životního prostředí. Počítá s tím novela zákona o obchodování povolenkami na emise. Zisky z prodeje by měly sloužit na aktivity spojené se snižováním emisí skleníkových plynů. Ministerstvo životního prostředí hodlá smlouvy o prodeji uzavřít do konce roku. Oba návrhy nyní posoudí prezident.