"Bakalářská práce měla menší rozsah převzaté části textu," objasnil Malý, proč se disciplinární komise přiklání pouze k podmínečnému vyloučení autora ze studia. Podotkl, že diplomové práce vyloučených studentů měly shodné části s pracemi již dříve obhájenými na Masarykově univerzitě v Brně.

Univerzita Tomáše Bati patří od loňského podzimu mezi vysoké školy, jež podepsaly memorandum, kterým se zavazují, že budou potírat plagiátorství. Zda je práce opsaná, univerzita zjišťuje pomocí systému klíčových slov v internetovém vyhledávači.

Díky němu na konci listopadu vedení Fakulty technologické odhalilo plagiátorství diplomové práce studentky pátého ročníku. Na začátku července se ukázalo, že nepůvodní práci odevzdal i děkan Fakulty multimediálních komunikací Jaroslav Světlík, který podle zjištění etické komise opsal většinu své habilitační práce ze své dříve vypracované doktorské práce. Na plagiátorství upozornil vedení univerzity anonym. Rektor Baťovy univerzity Ignác Hoza tehdy případ komentoval s tím, že docent Světlík poškodil dobré jméno zlínské univerzity.

Do systému odhalování plagiátorství je zapojeno zhruba 13 vysokých škol, mezi nimi například Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Masarykova univerzita v Brně.