V dopisech českému kolegovi Martinu Bursíkovi žádají, aby česká strana činila opatření proti dalšímu šíření kůrovce v příhraničí Šumavy a zároveň dodržovala dohodu z počátku roku 2005, podle níž v ochranném pásmu 200 metrů od hranice má být tento lesní škůdce aktivně likvidován. Jinak prý opatření v boji proti kůrovci na rakouské i bavorské straně budou i nadále neúčinná.

Dopisy v neděli zveřejnilo české občanské sdružení Šumava 21 a Právo je má v elektronické podobě k dispozici. Ministr Pröll v listě napsaném 27. června letošního roku upozornil, že v roce 2007 bylo na rakouské straně Šumavy postiženo 1000 ha lesa a objem postiženého dřeva dosáhl 12 500 m3. Do letošního května se množství kůrovcem napadeného dřeva zvýšilo o dalších 6000 m3 a vznikly holiny o rozloze 35 ha.

„Škody, které za rok 2007 a první polovinu roku 2008 vznikly zdejším vlastníkům lesů, tak dosahují výše 620 tisíc eur,“ píše Pröll doslova. Příčinami jsou podle ministra nedostačující opatření proti lýkoužroutu v Národním parku Šumava.

Pröll dokonce požaduje, aby ochranná zóna aktivního boje proti kůrovci byla zvětšena na 500 metrů podél hranice.

Na nedostatečnou likvidaci lýkožrouta v ochranném pásmu si stěžuje také ministr Miller. V dopise z 18. ledna 2008 uvádí, že nejhorší situace je v oblasti Třístoličníku, kde jsou 200 až 300 let staré smrkové lesy natolik zničené, že jejich zánik je nevyhnutelný. Také on je přesvědčen, že boj proti kůrovci na bavorské straně se může podařit jen v případě, že důsledná ochranná opatření budou provedena také v příhraniční oblasti na českém území.