"Ostatní nemocnice fyzicky nezaniknou, ale změní se integrované, zdravotně-sociální pracoviště. Už nebudou poskytovat akutní medicínu, ale pacienti se v nich budou doléčovat. Právě takových zdravotně-sociálních lůžek máme málo," řekla Právu v úterý ministryně zdravotnictví Marie Součková.

"Na těchto zdravotně sociálních lůžkách se ale bude platit. Pokud parlament přijme návrh Součkové, již příští rok by pacient měl zaplatit za den od 45 do 120 korun, a to podle závislosti na svém příjmu.

"Proč dnes v sociálních ústavech se platit musí a v léčebnách dlouhodobě nemocných, které jsou součástí nemocnic se neplatí, když jde v podstatě o stejný účel hospitalizace? Chci, aby toto bylo sjednoceno," řekla Součková. Dodala, že by tím odpadlo různé podplácení v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo nedůstojné jakoby poskytování sponzorských darů, aby dotyčný pacient tam mohl zůstat déle.

Do nemocnic, které zůstanou pro akutní medicínu se pak soustředí špičková technika. "Tak budou poskytovat péči na vysoké úrovni, což se v konečném efektu pacientům rozhodně vyplatí," soudí Součková.

Hejtmani žehrají sami na sebe

Součková uvedla, že je v pravomoci krajů, aby takovou změnu ve struktuře nemocnic provedly. "Hejtmani sami nejlépe vědí kolik akutních lůžek a lůžek následné péče potřebují. Může přitom dojít i k úplnému zániku některých nemocnic. Prostě, kapacita nebude potřeba a oni ji mohou nabídnout pro jiné účely, například je přestavět na domovy důchodců," uvedla Součková.

Dodala, že hejtmani často byli i přednosty okresních úřadů, a když teď hubují nad dluhy okresních nemocnic, vlastně žehrají nad svou vlastní prací. "Proč dřív nesledovali hospodaření nemocnic a nezakročili? Potvrzuji, že plošně nemocnice oddlužit nehodlám," řekla Součková.

Spoluúčast do 2000 Kč za rok

Ministryně zopakovala, že máme moc nejen nemocnic, ale i ambulantních specialistů. "Celá zdravotní síť je trojnásobně předimenzována a musíme kvantitu nahradit kvalitou."

Spoluúčast pacienta, kdy budeme lékaři platit z ruky do ruky, hodlá zavést až se síť zdravotnických zařízení zredukuje na skutečně potřebný počet, což by mělo být do tří let. Pak bychom měli platit:

Zároveň s poplatky by měly být zavedeny čipové karty, na nichž by byla nejen zdravotní dokumentace pacienta, ale kde by se registrovaly i veškeré poplatky u lékaře. Součková potvrdila, co už dříve uvedla, že spoluúčast by měla být do 2000 korun ročně pro každého s výjimkou dětí. Ty by neplatily nic.

Reforma k veřejné diskusi

"Vím, že jde o velmi rozsáhlou reformu. Chci mít mandát občanů jí provést, a proto reforma bude k veřejné diskusi," řekla Součková. Nyní se rozhoduje jakou formou to bude, zda zvláštními přílohami v tisku nebo na internetu či besedami.

"Souběžně s tím do konce září reformu předložím vládě k projednání. Připomínky občanů do reformy zapracuji a pak materiál teprve půjde do parlamentu," potvrdila Součková.