„Řidičské oprávnění má v ČR 6,327 miliónu lidí. To znamená, že postiženo body bylo téměř patnáct procent z nich. Například ve srovnání s Německem, kde bodový systém existuje mnohem déle, je to ale stále ještě nízké číslo. Vždyť v Německu dostalo nějaký ten bod osmdesát procent motoristů,“ uvedl Lukáš Kadula, který má na MD bodovou statistiku na starosti.

Od 1. července 2006, kdy bodový systém v Česku odstartoval, do letošního 30. června bylo městskými a obecními úřady zaevidováno 1,272 miliónu přestupků, zařazených do bodového hodnocení.

„Ve druhém roce fungování bodového systému vzrostl přitom počet zaevidovaných přestupků ve srovnání s prvním rokem o 16,7 procenta. Důvodem je vyšší počet policejních bezpečnostně kontrolních akcí na silnicích,“ informoval Kadula.

V současné době má v centrálním registru body na svém kontě 564 940 motoristů. Naopak 431 734 řidičům byly za dvanáct měsíců jízdy bez odhaleného přestupku odepsány až čtyři body.

„Opakovaně přitom body dostává jen 12 procent motoristů. Ostatní si už dávají pozor. V tom smyslu se bodový systém skutečně osvědčil,“ konstatoval Kadula.

Trestá se hlavně rychlost

Problémem ovšem je, že 46,6 procenta všech udělených bodů dostali řidiči za překročení povolené rychlosti. To znamená, že policisté i strážníci se převážně soustřeďují na tento přestupek, a mnohem méně si všímají agresivity motoristů přímo v provozu.

Na druhém místě mezi bodovanými přestupky je porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (17,9 % všech bodů) a na třetím místo nesvícení za jízdy (téměř 10 % bodů). Přitom právě nesvícení chce ministerstvo dopravy novelou zákona o provozu na pozemních komunikací z bodového systému vyjmout.

O řidičák přicházejí hlavně muži

O řidičák kvůli 12 dosaženým bodům přišlo 9938 lidí, z toho bylo 9442 mužů, ale jen 496 žen. Téměř 13 tisíc dalších řidičů nasbíralo devět až jedenáct bodů a jejich řidičské oprávnění je tedy v enormním ohrožení.

Mrtvých příliš neubylo

Bodový systém ovšem neplní svůj hlavní cíl, jímž bylo snížit o polovinu počet mrtvých na silnicích. Za letošní první pololetí při nehodách v ČR zahynulo 445 lidí, pouze o 49 méně než ve stejném loňském období. Nejtragičtějším letošním měsícem byl červen, v němž podle policejní statistiky zemřelo v důsledku nehod 99 lidí.

„Za první prázdninový týden od 30. června do 6. července přišlo v ČR při celkem 2878 silničních nehodách o život 16 lidí a dalších 638 jich bylo zraněno, z toho 88 těžce,“ upřesnila na pondělní tiskové konferenci mluvčí Policejního prezídia Petra Srnková.

Nejčastější přestupky řidičů za dva roky fungování bodového systému:
přestupek trestné body procent z celkového počtu přestupků
překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h 2 33,18
neuposlechnutí příkazové či zákazové značky 1 17,88
jízda bez zapnutých světel 1 9,78
jízda bez bezpečnostního pásu nebo ochranné přilby 2 9,52
překročení rychlosti v obci o více než 20 km/h 3 8,25
překročení rychlosti mimo obec o méně než 30 km/h 2 3,61
telefonování za jízdy3,07
nedání přednosti v jízdě 4 2,59
Zdroj: ministerstvo dopravy