Náhradní dopravu budou zajišťovat výlukové autobusy a tramvajový provoz bude výrazně upraven. Omezení se také také automobilů.

Podle mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Magdaleny Kopřivové v době výluky nebudou jezdit tramvajové linky číslo 1, 2 a 6. Jedničku a dvojku dopravní podnik nahradí linkou U, které pojede po trase z Nové Ulice přes náměstí Národních hrdinů do Neředína a zpět. Změn dozná také linka číslo 4, jejíž trasa povede nově přes tržnici a třídu Kosmonautů.

Dopravu na trase náměstí Národních hrdinů - Masarykova třída - hlavní nádraží budou zajišťovat náhradní autobusy s označením X.

Závady v uložení dlažby 

Výluku si vyžádá podle Kopřivové rekonstrukce trati na Žižkově náměstí. Využije ji také radnice k drobnějším opravám. "Období výluky tramvajového provozu jsme se rozhodli využít rovněž k provedení záručních oprav v nedávno zrekonstruovaných ulicích Denisova, Pekařská.

Vlivem téměř ročního provozu tam došlo v některých úsecích k drobným závadám v uložení dlažby především kolem kolejiště," uvedl náměstek primátora Martin Major. Provoz v Denisově a Pekařské ulici bude proto průběžně po úsecích svedený do jednoho jízdního pruhu a staveniště ohraničeno zábranami. Výluky využije i Olomoucký kraj k protlaku pro elektrické vedení pro potřeby Vlastivědného muzea.

Po skončení stavebních prací bude v polovině července osazeno v ulicích Denisova, Pekařská nové dopravní značení pěší zóny. Podle návrhu dopravních odborníků bude režim pěší zóny v uvedených ulicích sjednocen s dopravním režimem na Horním náměstí.

Znamená to, že cyklisté tam budou moci vjíždět bez omezení, avšak dopravní obsluha pouze mezi 18:00 a 10:00. V ostatním čase bude vjezd do pěší zóny možný pouze na základě povolení městské policie.

Kromě těchto omezení musejí obyvatelé i řidiči počítat s komplikacemi v centru v oblasti Horního náměstí, Žerotínova náměstí, Dolního náměstí a ulice U Reálky včetně přilehlých komunikací také 13. července. Důvodem je Mistrovství světa v orientačním běhu. Automobilovou dopravu bude výrazně omezovat přechodné dopravní značení.