Míra spokojenosti se zdravotní péčí se odvíjí především od zdravotního stavu dotázaných a jejich životní úrovně. Ten, kdo se cítí hůře, je více nespokojený a naopak. Nespokojenost stejně tak roste s klesající životní úrovní.

"Z hlediska věku pak patří k nejčastěji spokojeným lidé do 29 let. Od 45 let věku
respondenti častěji vyjadřují nespokojenost, nejčastěji pak ve věkové kategorii
nad 60 let," uvedl průzkum.

Spokojenost s lékařskou péčí (v %)
  20082007 2006
velmi spokojen
3 7 6
docela spokojen
37 43 39
ani spokojen ani nespokojen 34 29 32
docela nespokojen
19 16 18
velmi nespokojen
6
4
3
neví 1
1
2
Zdroj: CVVM

Skoro polovina občanů (44 procent) si myslí, že pacientům je poskytován dostatek informací o jejich zdravotním stavu a možnostech léčby, 47 procent je opačného názoru.

Podle drtivé většiny respondentů (80 procent) by se pacient měl podílet na rozhodování o léčbě své nemoci, pouhých 13 procent má názor opačný. Více jak polovina (53 procent) lidí ale vyhodnotila reálnou možnost pacientů podílet se na rozhodování o léčbě negativně.

Dotázaní nejvíce využívají při získávání informací o určitém onemocnění tiskoviny a letáky v čekárnách (64 procent), na druhé pozici se umístily speciální rubriky nebo pořady v rozhlase, tisku a televizi (53 procent) a na třetím místě internet (36 procent).

CVVM také lidi požádalo, aby ohodnotili vlastní zdravotní stav. "Nadpoloviční většina (60 procent) Čechů ho považuje za dobrý (...). Ambivalentně se vyjádřila více než čtvrtina (28 procent) respondentů, zbytek (12 procent) považuje svůj zdravotní stav za špatný," uvedl průzkum.