Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) postupoval úřad správně, uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová. Trutnov dostal v roce 2000 dotaci 340 tisíc od ministerstva průmyslu a obchodu na úpravy centrálního tepelného zabezpečení v oblasti výměníkových stanic.

Původně měl projekt stát asi 2,3 miliónu. Městu se ale podařilo náklady snížit, část dotace čerpanou nad rámec stanoveného poměru ovšem nevrátilo, přestože to bylo uvedeno v připojených podmínkách.

"Neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu se rozumí nejen jejich neoprávněné vynaložení v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty, ale i použití, které je v rozporu s dalšími podmínkami stanovenými právním předpisem, smlouvou, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace, za kterých byly tyto prostředky příjemci poskytnuty," uvedl k rozhodnutí soudce NSS Jan Passer.