Prezident komory Milan Kubek nechal na velké promítací plátno promítnout dva výroky Julínka v novém letáku, který posílá pacientům. Ten první zní: „Víte, že ve zdravotnických zařízeních je pacientům věnována menší pozornost než zákazníkům v kadeřnictví nebo v autoservisu?“ Ten druhý výrok zní: „Víte, že lékaři nejsou motivováni k úspěšné léčbě pacientů?“

Překvapenému ministru Julínkovi Kubek k těmto dvěma výrokům řekl: „Pane ministře, nechcete se nám, lékařům za tato svoje slova omluvit?“ Dvě stě přítomných lékařů mu zatleskalo.

Ministr byl evidentně zaskočen a posteskl si, že nečekal, že prezident komory Milan Kubek začne tuto věcnou debatu tak konfrontačně. „Nemám za co se omlouvat. Pokud vím, tak lékařská komora sama pořádá komunikační kursy pro lékaře, aby se naučili mluvit s pacientem. Tedy, vy sami cítíte, že komunikace mezi lékařem a pacientem není dostatečná. Tak za co se mám omlouvat?“

Ke svému druhému výroku pak ministr dodal, že je přece správné, aby lékař byl motivován k úspěšné léčbě pacientů. „Já chci kapitalismus do zdravotnictví. Já chci jeho rozvoj, a to dynamický rozvoj. Já chci, aby pacient byl klientem pro lékaře,“ řekl ministr.

Dodal, že připravil reformní zákony a chce o nich vést diskusi. Kubek mu ale vyčetl, že s lékařskou komorou nekomunikuje a vyzval ho, aby stáhl věcné záměry svých zákonů, hlavně těch, které se týkají privatizace zdravotních pojišťoven a přeměny fakultních nemocnic na akciové společnosti. Julínek ale oponoval tím, že „je vinou komory, že se vyjadřuje k něčemu, co ještě neviděla“. Myslel tím paragrafové znění těchto návrhů.

Dvě části reformy

Jak známo, ministr v minulých dnech rozdělil svou reformu na dvě části. Koncem minulého týdne dal veřejnosti paragrafová znění tří norem. Ty nejsou kontroverzní a jak Kubek sám přiznal, s určitými úpravami se dají přijmout. Jde o návrh zákona o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě.

Diskusi o zákonech o zdravotních pojišťovnách a univerzitních nemocnicích prozatím odložil. Kubek ale chce hovořit o celé reformě. Komora se totiž domnívá, že pokud by se Julínkovy návrhy uskutečnily, půjde o riskantní experiment, který nemá v Evropě obdobu.

„Pojišťovnami řízená zdravotní péče omezí právo pacienta zvolit si svobodně svého lékaře. Výsledkem bude snížení kvality zdravotní péče, likvidace těch soukromých lékařů, kteří odmítnou přistoupit na pravidla monopolů,“ řekl Kubek.

Julínek ale oponoval tím, že nikdo nechce žádné monopoly vytvářet.

Na dotaz Práva, co se stane, když Julínek přesto své návrhy všech zákonů prosadí, Kubek řekl. „Uděláme vše pro to, aby se to nestalo. Jsme připraveni i k razantním krokům.“ Neupřesnil je však, jen dodal, že komora podpořila stávku zdravotníků minulé úterý. Naznačil tak, že by se komora nebránila ani dalším možným stávkám lékařů.