Majitele domu soudy potrestaly za neoprávněný zásah do práva k bytu. "Obviněný jako pachatel musí nést trestní odpovědnost za skutek, kterého se svým jednáním dopustil," uvedl mluvčí NS Petr Knötig.

Také podle Sdružení nájemníků ČR je rozsudek oprávněný. "Rozhodnutí může mít navíc určitý výchovný účinek pro další pronajímatele, kteří by chtěli porušovat zákony," uvedl místopředseda sdružení Milan Taraba.

Nepodmíněný trest je prý přiměřený, a to vzhledem k tomu, že muž byl už dříve souzen za stejný čin. "Jiné prostředky nápravy byly vyčerpány a byly neúčinné," podotkl Knötig.

Podle Občanského sdružení majitelů domů je rozsudek důsledkem špatné právní úpravy. "Podle platné právní úpravy je totiž nemožné, aby majitel domu odpojil nájemníkovi vodu, i když ten ji nehradí. Do budoucna řešení vidíme v prosazení možnosti podání výpovědi bez udání důvodu," uvedl předseda sdružení Tomislav Šimeček.

Majitel: V bytě byla vadná elektroinstalace

Podle obžaloby muž z Prahy přípojku zavřel v prosinci 2005 a znovu ji otevřel až loni v lednu. U soudů to zdůvodňoval tím, že už v roce 2004 odstoupil od nájemní smlouvy s důchodkyní, která údajně od té doby byt užívala neoprávněně.

Majitel se bránil i tvrzením, že v bytě byla vadná elektroinstalace a voda mohla představovat hrozbu pro obyvatele celého domu. Muž je přesvědčen, že byl potrestán za "jednání, které spočívalo ve výkonu vlastnického práva k nemovitosti".

Podle Nejvyššího soudu mužovo jednání naplňuje skutkovou podstatu neoprávněného zásahu do práva k bytu. Neoprávněný zásah spočívá podle Knötiga v jakémkoli postupu, který nájemníkovi znemožňuje nebo ztěžuje užívat byt obvyklým způsobem.

"Je to například znemožňování vstupu do bytu výměnou zámku, zabraňování v přípravě pokrmů, v praní prádla a podobně," uvedl Knötig.