"Zhruba je to konstatování, že vláda sjednala smlouvu v dobré víře na základě právních stanovisek s tím, že je to v souladu s ústavním pořádkem,“ řekl Právu Vondra. Ten podle svých slov stanovisko vládě předkládal. Podle něj se jedná o dlouhý právní text.

Práci na stanovisku kabinet přerušil před dvěma týdny, když o budoucnosti nástupkyně euroústavy rozhodovali v referendu Irové. Po zamítnutí dokumentu ve veřejném hlasování se cesta lisabonské smlouvy, která má nově upravovat poměry v Evropské unii, zkomplikovala. Může totiž platit jen v případě, že ji ratifikují všechny členské státy Unie.

Evropští lídři se minulý pátek na summitu v Bruselu dohodli na tom, že ratifikace lisabonské smlouvy pokračuje bez ohledu na výsledek irského referenda. Češi ale do závěrů schůzky prosadili poznámku, že v jejich případě je ratifikační proces pozastaven právě kvůli čekání na rozhodnutí českého Ústavního soudu.

Klaus se obává přílišných pravomocí EU

Odlišný názor než vláda má prezident Václav Klaus. Obává se toho, aby se Evropská unie po přijetí lisabonské smlouvy nestala něčím, co existuje vedle svých členů, nebo je dokonce převyšuje. Podle něj je nutné zvážit, zda česká ústava v takovém případě umožňuje na unii přenést ještě další pravomoci státních orgánů.

Česká ústava sice připouští přenesení pravomocí státních orgánů na mezinárodní instituci, Klaus však v odpovědi Ústavnímu soudu, kterou odeslal před několika týdny, pochybuje o tom, zda Evropská unie po přijetí lisabonské smlouvy zůstane mezinárodní organizací.