"Prezident republiky Václav Klaus ... se rozhodl ponechat zákon, měnící řadu dalších zákonů v souvislosti s institutem registrace partnerů stejného pohlaví, bez svého podpisu," oznámil ve středu Klausův tajemník Ladislav Jakl a dodal: "Nevyužije ani svého ústavního práva, aby ve lhůtě, která končí dnes, vrátil zákon Poslanecké sněmovně."

Prezident se obává, že by připojením svého podpisu podpořil kroky, které podle něj vedou ke stavění svazků osob stejného pohlaví do pozice blízké manželství.

Klaus před dvěma lety vetoval zákon o registrovaném partnerství, Sněmovna jej tehdy těsnou většinou přehlasovala.

"Prezident republiky setrvává v názoru, že zatímco u manželství má stát důvody pro poskytování řady výhod a zvláštních podmínek, u svazku partnerů stejného pohlaví k tomu důvody nemá," uvedl k tomu Jakl.

Svazky budou moci uzavírat i nežádoucí osoby

Novela předpokládá, že uzavřít sňatek nebo registrované partnerství budou v Česku moct i cizinci, kterým hrozí vyhoštění nebo kteří jsou v evidenci nežádoucích osob.

Novela také propojí zákon o registrovaném partnerství s dalšími souvisejícími normami, například zákony o občanských průkazech, o matrikách nebo o pomoci v hmotné nouzi. Má třeba sjednotit rozsah dokladů předkládaných při vstupu do registrovaného partnerství s rozsahem dokladů potřebných k uzavření manželství.

Kabinet chtěl úpravou zákona původně bojovat proti fingovaným manželstvím. Sněmovna se ale postavila proti a pro uzavírání sňatků či registrovaných partnerství cizinců schválila výrazně mírnější podmínky. Z původních podmínek ponechala jen povinnost cizinců předložit policejní potvrzení o oprávněnosti pobytu na českém území.