O výsledcích výzkumu mezi šesti desítkami lidí, který si objednal pražský magistrát a národní drogové monitorovací středisko úřadu vlády, informoval Tomáš Zábranský z Centra adiktologie (věda o závislostech) Univerzity Karlovy.

Podle Zábranského se studie zabývala téměř výhradně muži, kteří užívají pravidelně drogy a protidrogoví odborníci o nich nemají skoro žádné informace.

Počet injekčních uživatelů drog, kteří do Prahy přijeli z východu, si netroufl odhadnout. Jde prý o lidi z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Gruzie a Moldavska, terénní pracovníci mají výjimečně zkušenosti i s lidmi z Dagestánu nebo Čečenska. Společným rysem je užívání ruštiny jako dorozumívací řeči.

S rusky hovořícími uživateli drog pracuje poslední tři roky aktivně sdružení Sananim. Najalo proto dva rodilé mluvčí, základy ruštiny ovládají i ostatní pracovníci terénních programů. Zatím se jim podařilo navázat pravidelný kontakt přibližně se stovkou lidí, o další stovce vědí zprostředkovaně.

Podle vedoucího terénního programu Sananim Aleše Herzoga většina z nich do Čech přišla již s drogovou zkušeností. Někteří mají s drogami zkušenosti například z ruské armády. Přestože ze svých zemí jsou zvyklí na opiáty, zejména heroin, v Praze užívají podle Herzoga spíše typicky český pervitin.

Lidé z rusky hovořící komunity prý užívají drogy bezpečněji, pokud mají přístup ke sterilním materiálům, například injekcím. Rizikově se naopak chovají například tím, že berou drogu z jedné nádoby, ošetřují si rány společně, při pohlavním styku většinou nepoužívají kondom a využívají služeb prostitutek nebo sami prodávají své tělo.

Nebezpečí HIV

Mezi lidmi z uzavřené skupiny cizinců studie odhalila i vyšší riziko přenosu viru HIV. Odborníci již delší dobu upozorňovali na to, že mezi závislými, kteří se v posledních letech přesouvají z bývalého sovětského prostoru na západ, může být rozšířená žloutenka, virus HIV a další infekce.

Vysvětlovali to tím, že v Rusku a okolních zemích zatím efektivně nefungují nízkoprahová protidrogová centra a místní uživatelé drog nejsou zvyklí například měnit si stříkačky.

Na základě výsledků studie má město a vláda připravit strategii, jak čelit problému šíření infekcí z rizikové skupiny. Následovat by měly studie, které se zaměří na další zatím skryté skupiny pražských uživatelů, například vietnamskou komunitu.

Magistrát se chystá vydat brožurku o službách protidrogových organizací přeloženou do vietnamštiny. Ruská brožurka je k dispozici již přes rok.

Závislost na drogách je prý v zemích bývalého Sovětského svazu velký problém. V roce 2006 zemřelo například v Rusku na předávkování drogami denně nejméně 200 lidí. Až 80 procent ruských narkomanů tvořila nezletilá mládež a zhruba 80 procent závislých, kteří si drogy aplikovali injekčně, bylo nakaženo virem HIV nebo nemocných AIDS či žloutenkou.