Zpráva byla zveřejněna v sídle agentury ve Vídni a v Evropském parlamentu v Bruselu.

"Efektivní a odrazující sankce jsou pro boj s etnickou a rasovou diskriminací klíčové," zdůrazňuje zpráva. "Bez nich se diskriminační postoje a návyky stěží mohou změnit a oběti zůstávají bezbranné," dodává dokument.

V čele seznamu devíti zemí EU, které nejaktivněji vedou boj s projevy rasismu a xenofobie, stojí Británie a Francie. V letech 2006 a 2007 bylo v Británii potrestáno 95 osob za rasové či xenofobní útoky, což je více než ve všech ostatních 26 členských zemích dohromady. Do aktivní skupiny dále patří Bulharsko, Finsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko a Švédsko.

Chybí monitorující orgány

Naproti tomu další země jako Česko, Dánsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lucembursko, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko nepřijaly podle zprávy v uvedených dvou letech vůbec žádné antidiskriminační sankce. "Absence takových sankcí ve většině případů odpovídá tomu, že dotyčná země nemá efektivní orgán monitorující boj s rasismem a xenofobií," uvádí agentura.

Jmenuje v této souvislosti výslovně Česko, Lucembursko a Španělsko, které prý nemají žádné stálé komise pro řešení podobných případů.

Počet rasově motivovaných zločinů ale rostl mezi roky 2000 a 2006 i ve většině těch zemí, které se jim snažily důrazně čelit. Podle zprávy vzrostl počet případů antisemitismu i v Británii a Švédsku, a "obecný vzestupný trend" byl zaznamenán ve spojitosti s extrémní pravicí i ve Francii a Německu.

EU si však přes veškerou snahu nemůže udělat přesný obraz o rasově motivované kriminalitě, protože 16 z jejích 27 členů nepořizuje odpovídající statistiky. Mezi skupiny nejvíce diskriminované v oblasti bydlení a vzdělání patří v Evropě podle zprávy Romové.

"Je třeba zajistit, aby se rovná práva a ochrana proti diskriminaci a rasismu stala součástí každodenní právní praxe, a nikoli aby zůstávala jen na papíře," prohlásila podle agentury AP šéfka agentury Anastasia Crickleyová.