„Zastávám velmi obecný názor, který se týká jakékoliv politické strany a nejen politické strany. Ten názor zní, že silný člověk přiznává svoje chyby, analyzuje svoje chyby a snaží se tyto chyby odstranit. A že slaboch naopak svádí své chyby na druhé,“ uvedl Zeman na dotaz Práva.

„Musím vás zarmoutit. Už více než rok nejsem členem ČSSD, sám jsem vystoupil. Zastávám názor, že k vnitrostranickému dění by se měli vyjadřovat členové dané politické strany. Samozřejmě pokud možno včetně řadových členů, nikoliv pouze funkcionáři,“ řekl na otázku, jaký má názor na Wolfův odchod.

Wolf vystoupil, z klubu i ze strany o víkendu.