Daniel Častvaj, mediální konzultant Diag Human, má ale opačný názor. Podle něj předložené materiály rozhodně nepovedou k obratu ve sporu mezi oběma stranami. "Jediné, čeho paní ministryně tímto krokem dosáhne, je, že cenu za takto způsobené průtahy zaplatí ti, na jejichž obranu verbálně vystupuje, tedy daňoví poplatníci. Jen penále činí přibližně jeden milion korun denně," kontroval Častvaj.

A co daňoví poplatníci?

Jak jsme již uvedli, firmě stát v naprosté tichosti vyplatil 326 miliónů korun za to, že se o ní před jedenácti lety vyjádřil nepříznivě tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar. Firma měla zájem o obchodování s krevní plazmou z českých transfúzních stanic, z obchodu však sešlo. Za ušlý zisk a úroky nyní podle některých zdrojů chce čtyři až šest miliard.

Ministryně je ale přesvědčena, že v kauze má pravdu ona a že konečný výsledek bude příznivý pro stát a vyplacených 326 miliónů firma státu vrátí a žádné další požadavky z její strany nebudou.

"Chci vládě předložit návrh, aby v případě úspěšného ukončení sporu byly získané finanční prostředky využity ve prospěch ministerstva zdravotnictví a navrátily se občanům formou kvalitnější zdravotní péče," uvedla v prohlášení Součková.

Celou kauzu zkoumá i sněmovní vyšetřovací komise.