Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně ani na opakované žádosti o stanovisko nereagoval, ačkoli ho Právo upozornilo, že si matka přístup instituce kritizuje.

„Od počátku zdejšího pobytu jsem se snažila celou situaci maximálně legalizovat,“ ukázala Eva Khatibová na hromadu korespondence - dokumentů a mailů. Otec dceři pravidelně telefonoval, styku prý v žádném případě nebránila. Na odjezdu z Izraele i na přípravě rozvodu totiž byli podle Evy Khatibové domluveni.

Arabský právník se ale po třech měsících obrátil na telavivský úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Eva si stěžuje, že ji o tom z brněnské partnerské instituce nejen vůbec neinformovali, ale také prý přešli její písemné obavy z toho, že si otec dcerku při plánované návštěvě odveze.

Otec zřejmě neměl v úmyslu dohodu dodržet

Ahmed se v Jihlavě objevil 4. června a zúčastnil se tříhodinového smírčího řízení, které si Eva vyběhala jako jediný aktivní příspěvek kritizovaného brněnského úřadu. Výstupem byla smlouva, v níž se Ahmed zavázal, že při týdenním pobytu v Česku, kdy bude mít dceru u sebe, bude denně volat matce dítěte a neopustí území republiky.

„Jeho letenka však měla datum 8. června, z čehož vyplývá, že vůbec neměl v úmyslu smlouvu dodržovat,“ poukázala Eva Khatibová na to, že vrátit měl dceru matce 9. června.

Její právní zástupce Miloš Holub doufá v úspěch. „Na danou situaci samozřejmě může být víc právních názorů, my se ale kloníme k tomu, že ve smyslu Haagské úmluvy se jedná o únos,“ vysvětlil Právu. Jak dodal, nyní se chystá podat trestní oznámení na postup Ahmeda Khatiba, který se mohl dopustit trestného činu poškozování cizích práv a zároveň hodlá oslovit izraelské úřady, aby na základě Haagské úmluvy vydaly Natálku matce.

Seznámili se na studiích v Brně

Právník arabské národnosti žijící v Izraeli Ahmed Khatib se se svojí ženou Evou seznámil na studiích v Brně. Zamilovaná absolventka pedagogické fakulty tak skončila na izraelském venkově v prostředí arabské komunity. První krize se prý dostavila po sedmi letech čekání na manželovu právnickou licenci.

Eva Khatibová, tehdy matka osmiletého syna, se tenkrát vrátila do stýskané vlasti poprvé. Zpět jí zlákaly Ahmedovy sliby a trhliny ve vztahu zacelilo narození dcery Natálky. Za pět let poté byla ale krize zpátky i s úroky a jak Eva Khatibová tvrdí, poslední dva roky se už problémy jen vyhrocovaly.

„Nechtěla jsem strávit život na arabském dvorku,“ přiznala vysokoškolsky vzdělaná žena, jak ji vyšťavilo podřadné postavení manželky v domácnosti, ekonomicky plně závislé na muži - vládci. Po jedné z hádek, kdy jí manžel údajně fyzicky napadl a způsobil zjevná zranění, dosáhla svého. Hrozba ostudy, která by ohrozila mužovu právnickou kariéru, jí pomohla letos na konci ledna k penězům na letenky. V Izraeli zůstal po dohodě 15letý syn, který si přál zůstat ve škole a s kamarády, s matkou odcestovala sedmiletá dcera.