SÚKL bude postupně prověřovat ceny jednotlivých přípravků v České republice a srovnávat je s cenami ve státech Evropské unie. Podle výsledku pak sníží zdravotním pojišťovnám úhrady.

„Cílem nového systému není zajistit co nejvyšší úhradu za přípravek, nýbrž zajistit jeho co nejnižší cenu,“ zdůraznila Mahovská. I když úhrady od pojišťoven klesnou, v každé lékové skupině zůstane alespoň jeden lék bez doplatku.

Nový systém je podle Mahovské založen na transparentním individuálním správním řízení o každém přípravku zvlášť. Vychází nejen z evropské legislativy, ale i z nálezu Ústavního soudu.

Peníze, které pojišťovny nižšími doplatky ušetří, vynaloží podle Mahovské jinde. SÚKL například v řízeních, která nyní vede, rozhodl o zavedení úhrad od pojišťoven na moderní a často velmi drahé léky. Pomůže to lidem s některými vzácnými metabolickými onemocněními, roztroušenou sklerózou nebo některými typy rakoviny. "Tam často náklady na jednoho pacienta dosahují miliónů," uvedla Mahovská.

Výrobci se snižováním cen nepočítají

Podle úředníků by pacienti snížení úhrad od pojišťoven neměli pocítit. Výrobci léčiv podle Mahovské prostor na snížení cen mají. Jako příklad uvedla přípravek Ramil na snížení krevního tlaku z firmy Zentiva. Zatímco v České republice je prodáván zhruba za 158 korun, na Slovensku za 82, v Maďarsku za 127 korun. Podobně je tomu u přípravku Helicid na léčbu vředové choroby. V tuzemsku je obchodován za 113 korun, na Slovensku za 86 korun, v Rumunsku za 78.

Největší český výrobce Zentiva ale podle mluvčí Věry Kudynové se snižováním cen nepočítá. Ekonomicky by se nevyplatilo. Naopak k 1. červnu zvýšila Zentiva ceny volně prodejných léků Paralen a Ibalgin. V lékárnách se to zatím neprojevilo, doprodávají se zásoby. Pacienti mohou počítat se změnou doplatku například u přípravků na recept Ramil, Ramil H, Lozap a Lozap H, což jsou léky na vysoký tlak.

Mezinárodní srovnání spotřeby léčiv zemí OECD potvrzuje, že v Česku je spotřeba léčiv stále poměrně vysoká. V přepočtu na paritu kupní síly nakoupí průměrný Čech ročně léky za 449 jednotek (fiktivní měny), je to druhé místo žebříčku, v němž vedou Islanďané s 517. Průměrný Slovák dá za léky za rok 242 jednotek a je na konci žebříčku.