Místopředseda pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, který v Senátu zastupoval ministra vnitra Ivana Langera (oba ODS), uvedl, že v současné době zákon umožňuje poskytovat rodné číslo i některým podnikatelským subjektům, jako například některým dopravcům.

Někteří senátoři se ale při změně obávají dopadu na veřejný rozpočet, ze kterého se veřejná doprava dotuje. "Dochází k úpravě, která nebude umožňovat stíhat neplatiče. Tím se bude zvyšovat (finanční) zatížení obcí," řekla senátorka Soňa Paukrtová (nez.). Dodala, že černí pasažeři stojí státní ropozčet ročně kolem 1,3 miliardy korun.

Senát ale novelu nakonec schválil, ze 47 přítomných senátorů hlasovalo pro 39.

Více informací zpravodajským službám

Vládní novela má rovněž kvůli lepší ochraně soukromí zrušit poskytování osobních údajů dopravcům z informačního systému evidence obyvatel. Takové zprostředkování údajů obchází podle předkladatelů novely účel informačních systémů veřejné správy, navíc jsou v tomto případě podmínky ochrany osobních údajů velmi nejednoznačné.

Novela má rovněž usnadnit poskytování údajů, které dává ministerstvo vnitra Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ). Nyní musí ministerstvo každou žádost NBÚ o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel posuzovat individuálně. NBÚ by proto mělo kvůli posuzování žádostí podle zákona o ochraně utajovaných informací získat dálkový přístup do evidence obyvatel při stanovení rozsahu údajů, které je možné využívat.

Stejnou možnost bude mít i ministerstvo financí pro posouzení oprávněnosti žádosti o náhradu podle zákona o mimosoudních rehabilitacích. Novela, která navazuje i na změny na zákona o registrovaném partnerství, rozšiřuje v tomto směru také okruh údajů, které budou moci být poskytovány zpravodajským službám.